In memoriam Dr. Lakatos Károly

1953-2012

 

A Miskolci Egyetem Áramlás-és Hőtechnikai Gépek Tanszéke megrendülten tudatja, hogy Dr. Lakatos Károly egyetemi docens 2012. január 11-én tragi-kus körülmények között elhunyt.
Lakatos Károly 1976-ban szerzett gépészmérnöki oklevelet a Nehézipari Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Karán az akkor méltán híres alkalmazott mechanikai ágazaton. Bár egy rövid ideig 1980-81 között megcsapta a moz-dony füstje is, szakmai tevékenységének zöme a vízenergia hasznosításhoz kapcsolódott. GANZ gyári főállású majd részfoglalkozású tervezőmérnökként 1976-1988 között ismerte meg és tanulta meg a szakmát. Számos sikeres konstrukció jelzi elméleti felkészültségét és mérnöki vénáját. Az itteni isme-retek és sikerek birtokában lett 1981-ben tanszékünk oktatója.
A vízenergia hasznosítás maradt örök szerelme. E szerelemből sarjadzott ki érdeklődése az egyéb megújuló energiák irányába is, e szakterület elkötelezett kezdeményezőjévé és oktatójává vált. Haláláig kiemelten aktív tagja a Ma-gyar Tudományos Akadémia Energetikai Bizottsága mellett működő Megújuló Energetikai Technológiák Albizottságnak. A Magyar Napenergia Társaság Észak-magyarországi regionális központjának pedig vezetője volt.
Ezen túl kiemelt figyelmet szentelt a környezetvédelmi kérdéseknek is. E tevékenysége legendásan híres természetszeretetéből és természetismeretéből adódott. Országhatáron belül és kívül 1-2 napi járóföldre nem volt bokor, fa, szikla, épület és hozzájuk kapcsolódó legenda, amelyet nem ismert volna. Ezen ismereteit mindig szívesen megosztotta ismerőssel és ismeretlennel is, lenyűgözve azokat adomázó, de mégis mindig korrekt, tényeken alapuló elmeséléseivel.

Járta a világot vízen, földön és levegőben. Mindenütt megtalálta a Neki való szellemi és testi táplálékot. Vízilabdázott, majd kajakon szelte tavak, folyók vizét. Gyalog és kerékpáron, lóháton, sível rótta a szárazföldi kilométereket. Minden esetben akár társakkal akár egyedülállóan tette mindezt, mindenütt nyitott szemmel és lélekkel járt. Igen sok barátot és jó ismerőst szerzett barangolásai során. Siratják ezért Erdélytől Németországig.
Hiányozni fog munkatársainak is meghatározó alakja, ahogyan bekarikázott munkahelyére, hiányozni fognak szálkás, de min-dig rendezett sorba írt betűi, táblán és papíron. Mindezek ellenére elmondhatjuk, hogy gazdag, teljes életet élt emlékét nem megélt éveiben, hanem egyéniségének vonzerejében mértük eddig is és fogja mérni az utókor is.
Ízig, vérig mérnök volt, nem véletlenül hirdeti fejfáján a felirat:

Dr. Lakatos Károly
gépészmérnök
1953-2012

Emlékét az energetikáért elkötelezett szakmai társadalom is kegyelettel őrzi.


Prof. Szabó Szilárd
Tanszékvezető