Energiagazdálkodási szakértő
(Megújuló energetikai szakértő)
szakirányú továbbképzés

A Debreceni Egyetem Természettudományi Karán
2005 februártól 4 féléves Energiagazdálkodási szakértő
(megújuló energetikai szakértő)
szakirányú továbbképzést indul

A képzés célja

A szakképzés célja olyan szakemberek kiképzése, akik minden szempontból magas színvonalon le tudnak vezényelni egy, a megújuló energiák hasznosítását célzó projektet önkormányzati és regionális szinten.

A továbbképzés időtartama

A képzés 4 féléves, félévenkénti két hetes konzultációval, az 1., 2. és a 3. félévben ezen kívül 5 nap üzemlátogatással, ill. terepgyakorlattal.

A továbbképzésben való részvétel feltételei

Főiskolai vagy egyetemi szintű végzettség a természettudományos, műszaki vagy agrár felsőoktatásban.

Felvételi vizsga nincs, de szakmai elbeszélgetésre túljelentkezés esetén sor kerülhet.

Költségtérítés

Jelenleg (2004-2005. tanév) 100.000 Ft/félév, melyet a munkaadók is fizethetnek.

A szakra felvetteket a rendeletekben biztosított kedvezmények (tanulmányi szabadság, konzultációkon való részvétel biztosítása, anyagi támogatás lehetősége) illetik meg.

Jelentkezés

A DE TTK Dékánia Tanulmányi Osztályán kapható vagy a honlapokról letölthető (MESZjellap.pdf) jelentkezési lapon, amelyet az oklevél másolatával (a kiadó intézmény által hitelesítve), esetleg a munkahely támogató nyilatkozatával kérjük a következő címre 2005. február 15.-ig eljuttatni:
DE TTK Tanulmányi Osztály 4010 Debrecen Pf.: 18.

További információk

Dr. Tar Károly tanszékvezető egyetemi docens
(a képzés felelőse)
DE TTK Meteorológiai Tanszék (Tel.: 52/512-927;
E-mail: tark@puma.unideb.hu ),
Kircsi Andrea egyetemi tanársegéd
(a képzés szervezője)
DE TTK Meteorológiai Tanszék (Tel.:52/512-900/2366 mellék;
E-mail: kircsia@delfin.klte.hu ),
ill. a tanszék honlapján:  http://meteor.geo.klte.hu

 

A képzés konkrét tartalmával kapcsolatos információk