Szakdolgozat és diplomamunka témák választásának rendje 2007/2008. II. félévben

Az ötéves képzésben résztvevő hallgatók számára kiírt szakdolgozat és diplomamunka témákról az egyes tanszékek honlapján lehet tájékozódni.

A témaválasztáshoz egységes formátumú jelentkezési lapot kell kitölteni, amelyet a megadott határidőig kell leadni azon a tanszéken, ahol a témát választja.

A szakdolgozat és diplomamunka téma választásának határideje:

2008. FEBRUÁR 15.  12 ÓRA

A témaválasztáshoz szükséges jelentkezési lap innen, vagy a Földtudományi Intézet oldaláról letölthető:

http://geo.science.unideb.hu/

A II. éves Földrajz BSc és a Földtudomány BSc szakosok számára a szakirányért felelős tanszékek fognak február első hetében konzultciót tartani
a szakdolgozati témákkal kapcsolatban.

A Meteorológiai Tanszéken választható témákat ezen az oldalon találhatják!