PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Debreceni Egyetem Meteorológiai Tanszéke és a Magyar Meteorológiai Társaság Debreceni Csoportja pályázatot hirdet


Hegyfoky Kabos klimatológus élete és munkássága


címmel halálának 90. évfordulója alkalmából.

Pályázhatnak földrajz tanár, geográfus, földrajz és földtudományi BSc, valamint környezettudományi, környezettan és környezettan BSc szakos hallgatók.
A pályaművet írásban és elektronikusan kell benyújtani a Meteorológiai Tanszékre 2008. november 30.-ig
Szóbeli bemutatásuk 2009. február elején lesz egy erre az alkalomra szervezett intézeti konferencián. 
A pályaműveket díjazzuk:
1. díj: a Magyar Meteorológiai Társaság által felajánlott pénz- és könyvjutalom.
2. díj: a Meteorológiai Tanszék által felajánlott pénz- és könyvjutalom.
Túrkeve város, ahol Hegyfoky életének utolsó 28 évét töltötte lelkipásztorként és klimatológusként 2009. februárjában kíván megemlékezni az évfordulóról.
A díjazottak poszter formájában itt is bemutathatják munkájukat. Azonban mindenki, aki pályázatot nyújtott be részt vehet ezen a megemlékezésen.
Debrecen, 2008. szeptember 24.
Dr. Tar Károly                                                                                   Dr. Szegedi Sándor
tanszékvezető egyetemi docens                                                 a MMT Debreceni Csoportjának elnöke
 

 


Pályázati felhívás