DE  TTK                                                                     2009-03-26
Záróvizsgák – tavasszal
VÉGZŐS HALLGATÓKNAK

II. félévi szorgalmi időszak
            nappali és levelező tagozaton
            végzős hallgatók számára                2009. február 9 – május 1. (12 hét)
II. félévi vizsgaidőszak
            nappali és levelező tagozaton
            végzős hallgatók számára                            2009. május 4 – május 30. (4 hét)
            záróvizsga időszak nappali és
            levelező tagozaton                                        2009. június 1 – 15. (2 hét)

I. JELENTKEZÉSI LAP LEADÁSA

ZÁRÓVIZSGÁRA (letölthető) http://ttk.unideb.hu/ Hallgatóknak – Záróvizsga
Személyesen: Kémiai ép. I. em. A/104.
Postán: DE TTK TO 4010 Debrecen Pf.18.
E-mailen: iori@delfin.unideb.hu

HATÁRIDŐ: 2009. ÁPRILIS 3.

II. ZÁRÓVIZSGA JELENTKEZÉS

Záróvizsgára csak a jelentkezési lapot leadott hallgató tud bejelentkezni!
A TO felveszi a kurzust a Neptunban, majd a hallgató bejelentkezik a vizsganapra.

2008/2009. II. FÉLÉVI (TAVASZI) ZÁRÓVIZSGÁK IDEJE
Záróvizsgaidőszak nappali és levelező tagozaton: 2009. június 1-15.
Tanári képesítő vizsga időpontjai megegyeznek a megfelelő tanár szak záróvizsga időpontjával. – Régi, egyetemi szintű képzésben.

III. DIPLOMAMUNKA, SZAKDOLGOZAT, PORTFÓLIÓ leadása

HATÁRIDŐ: 2009. MÁJUS 4.
LEADÁS HELYE: A szakdolgozatot/diplomamunkát/portfóliót a záróvizsgaidőszak ( 2009. június 1-15)  kezdete előtt legkésőbb 4 héttel kell leadni, 1 példányt a Tanulmányi Osztályon, 1 példányt a témavezetőnek, 1 példányt (CD/internet) egyetemi könyvtárba

IV. ABSZOLUTÓRIUM KITÖLTÉSÉHEZ  

A/104 szobába  
ABSZOLUTÓRIUM  kikérés előtti teljesítés ellenőrzés határideje: 2009. május 30.

Az abszolutórium a záróvizsga előtti 3 munkanapban már semmilyen indokkal nem állítható ki.

V. DÍJAK:
Különeljárási díjak – DE Térítési és Juttatási Szabályzat 2008. alapján -  befizetése a Neptun rendszer gyűjtőszámlájára: DE HALLGATÓI  BEFIZETÉSEK  SZÁMLA
11738008-20812827, Közleményben: Neptun kód, név,

Diplomamunka határidőn túli leadása                 1. hét : 800 Ft/nap
                                                                                  2. hét: 1600 Ft/nap
Vizsgára való késedelmes jelentkezés:                               4000 Ft
Leckekönyv késedelmes leadása:                                       2500 Ft/hét
VI. FŐPRÓBA IDŐPONTJA (várhatóan):
2009. JÚNIUS 26. (PÉNTEK) 9 ÓRA GYŰLEKEZÉS A FŐÉPÜLETBEN A RUHATÁRNÁL

VII. Diplomaosztó

A DIPLOMAOSZTÓ ÜNNEPSÉG IDŐPONTJA:
2009. JÚNIUS 28. (Vasárnap) 15 ÓRA , Főépület Díszudvar

 

Meghívó rendelhető:
Tájékoztatás kérhető: Őri Ilona és Hersics Katalin Tanulmányi Osztály a/104-es szoba.

 

ZÁRÓ- ÉS FELVÉTELI VIZSGA BIZOTTSÁGOK A
FÖLDTUDOMÁNYI INTÉZETBEN
2008-2009-ES TANÉV

ÖTÉVES KÉPZÉS:

Geográfus szak, 2009. június 4-5:
Elnök:  Dr. Kerényi Attila
Tagok: Dr. Süli-Zakar István
Dr. Matolcsi Lajos
Kórós Csaba (TIKÖFE)

Földrajz tanár szak, 2009. június 11, levelező: június 12:
Elnök: Dr. Lóki József
Tagok: Dr. Csorba Péter
Dr. Teperics Károly
Homolya Ferenc (Medgyesi Gimn.)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BSC ALAPSZAKOK

Földrajz BSc, 2009. június 8.
1. bizottság:
„A” tételsor:                                                   „B” tételsor:
Elnök:  Dr. Csorba Péter                               Elnök:  Dr. Csorba Péter
Tagok: Dr. Szegedi Sándor                            Tagok: Dr. Szabó Gergely
Dr. Molnár Ernő                                            Dr. Szabó Szilárd
Dr. Kovács Krisztina                                     Pázmányi Sándor
(Észak-alföldi Reg. Ügynökség)                     ( Megyei önk. Inf. Oszt. Vez. Helyettes)

2. bizottság:
„A” tételsor:                                                   „B” tételsor:
Elnök:  Dr. Süli-Zakar István                                    Elnök:  Dr. Süli-Zakar István
Tagok: Dr. Rózsa Péter                                  Tagok: Dr. Radics Zsolt
Dr. Szabó György                                          Dr. Fazekas István
Dr. Matolcsi Lajos                                         Dr. Matolcsi Lajos

Részletek a Tájvédelmi és Környezetföldrajzi Tanszék honlapján!

 

Földtudományi BSc, 2009. június 8:

1. bizottság: „A” és „B” tételsor
Ide jelentkezzenek:  

                                                                                                                                                                                                           
Elnök:  Dr. Kozák Miklós                                     
Tagok: Dr. Tóth Csaba                                         
            Bíróné Dr. Kircsi Andrea  
            ………………………….                             

2. bizottság: „A” és „B” tételsor
Ide jelentkezzenek: 

Elnök: Dr. Tar Károly
Tagok: Dr. Püspöki Zoltán
            Dr. Demeter Gábor
            Jákfalvi Mihály (OMSZ)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GEOGRÁFUS MSC FELVÉTELI BIZOTTSÁGOK: 2009. június 29-30

 

1. bizottság

2. bizottság

3. bizottság

Elnök:

Dr. Csorba Péter

Dr. Lóki József

Dr. Süli-Zakar István

Tagok:

Dr. Kozma Gábor

Dr. Radics Zsolt

Dr. Molnár Ernő

 

Dr. Szabó Szilárd

Dr. Szabó György

Dr. Fazekas István

 

Dr. Tóth Csaba

Dr. Szabó Gergely

Dr. Demeter Gábor

 

Dr. Szegedi Sándor

Dr. Püspöki Zoltán

Bíróné Dr. Kircsi Andrea

 

Nagy Richárd
PhD hallgató

Balázs Boglárka
PhD hallgató

Kurucz Lajos
IV. geográfus

 

TANÁRI MSC FELVÉTELI BIZOTTSÁG: 2009. április 20-21:
Dr. Teperics Károly
Dr. Tóth Csaba

 

Debrecen, 2009. március 30.                                                           

                                                                                                                     
Dr. Tar Károly
intézetigazgató