A Magyar Meteorológiai Társaság pályázatot hirdet a
Hille Alfréd Pályadíj
elnyerésére.


Az Alapszabály szerint a Hille Alfréd Pályadíj célja „az Országos Tudományos Diákköri Konferencián bemutatott meteorológiai tárgyú dolgozatok, valamint az egyetemi
szakdolgozatok, ill. diplomamunkák legjobbjainak jutalmazása”.

A Hille Alfréd Pályadíj elnyerésére azok pályázhatnak, akik a beadási határidőt megelőző 12 hónapban meteorológiai tárgyú dolgozattal részt vettek az Országos Tudományos Diákköri Konferencián, vagy meteorológiai tárgyú egyetemi szakdolgozatot, ill. diplomamunkát védtek meg valamelyik magyar felsıoktatási intézményben.

A Hille Alfréd Pályadíj összege 50.000,- Ft.
Pályázni a pályázati Adatlap kitöltésével és az eredeti dolgozat egy példányának beküldésével lehet.

Az adatlapot és a dolgozatot tartalmazó lezárt borítékot a Magyar Meteorológiai Társaság Titkáráságra kell eljuttatni postán vagy személyesen.

Beadási határidő: 2009. szeptember 30.

Az Adatlap az MMT internetes oldalairól tölthető le.

Dr. Major György s. k. az MMT elnöke

Dr. Gyuró György s. k. az MMT főtitkára

BKA2009.08.31.