A tanszék kutatási tevékenységei

Klimatológia

A Tanszék fennállása óta mind a mai napig nevével ellentétben inkább klimatológiai kutatásokat végez.
Berényi Dénes professzor, a Tanszék első vezetője és tanítványai, Dr Szász Gábor és Dr. Justyák János nevéhez elsősorban agroklimatológiai kutatások kapcsolódnak. A talajközeli légréteg mikroklimatológiai vizsgálata, a deduktív megközelítési gyakorlata Magyarországon a nevükhöz fűződik. Tanítványaival számos termesztett növény állományklímáját írta le és jellemezte főként a termesztés eredményességének növelése érdekében.

Justyák János kezdetben különféle kertészeti növények állományklímájával, majd a ’70-es évektől Tokaj-hegyaljai hegylábi régió terepklimatológiai leírásával, és az ott található szőlőültetvények klímájával foglalkozott. A Tanszék egykori vezetője és tudományos munkatársa, Nagy Lajos révén kapcsolódott be a „Síkfőkút Projekt” néven ismertté vált kutatási programba, egy sarjerdőállomány széleskörű ökológiai-klimatológiai kutatásába. Ezen munka folytatója a Tanszék korábbi munkatársa, Berki Imre volt, aki kutatásaiban az ökológia és klimatológia tudományterületét ötvözte.

Tar Károly több mint 20 éve foglalkozik szélklimatológiával, amelynek egyik aspektusát jelentik az éghajlatváltozáshoz kapcsolódó statisztikus-klimatológiai elemzések és a szélenergia gyakorlati alkalmazását segítő vizsgálatok. Számos PhD hallgatója jelenleg is főként a megújuló energiákhoz, nap- és szélenergia hasznosítást segítő kutatásokat végez, így Kircsi Andrea, Bartók Blanka, Tóth Tamás és Rózsavölgyi Kornél.

Szegedi Sándor nevéhez kapcsolódnak a Tanszék 1999-ben indult városklimatológiai kutatásai. Széleskörű érdeklődése révén zajklímával, történeti klimatológiával és számos más környezeti problémával is foglalkozik, így Baros Zoltán PhD hallgató mukáját is aktívan segíti.

 

Utoljára frissítve: 2007.12.11.