A tanszék kutatási tevékenységei

Városklíma

A Debrecen Egyetem Meteorológiai Tanszékén 1999 őszén útjára indított és több fázisban napjainkig tartó vizsgálati program a város éghajlatmódosító hatásának részletes feltérképezését tűzte ki célul. A kutatás első lépése a város és környéke között fennálló hőmérsékleti különbség, az ún. városi hősziget tér és időbeli dinamikájának vizsgálata volt.

A kutatás során vizsgáltuk:

  1. Az eltérő nagytérségi időjárási helyzetek (makroszinoptikus helyzetek) hatását a hősziget kialakulására és térbeli szerkezetére Debrecenben.
  2. A városi hősziget kifejlődésének és lecsengésének folyamatát a napnyugtától napkeltéig terjedő időszakban a város jellegzetes beépítési típusait átszelő keresztmetszetek mentén személygépkocsira szerelt hőmérsékletmérő műszerrel, havi rendszerességgel folytatott adatgyűjtést 2002 áprilisa és 2003 márciusa között.
  3. A Debreceni Nagyerdei Parknak a városi hősziget kialakulására gyakorolt hatását.
  4. Ezt követően kisebb településekre is kiterjesztettük a vizsgálatokat Debrecen környékén, hogy a településméret és a hősziget erőssége közötti összefüggéseket alaposabban feltárhassuk.

 

A városi hősziget kialakulásának vizsgálata hőmérsékleti profilokon debrecenben

Kircsi Andrea
Debreceni Egyetem Meteorológiai Tanszék, tanársegéd

Szegedi Sándor
Debreceni Egyetem Meteorológiai Tanszék, egyetemi adjunktus
4010 Debrecen Egyetem tér 1. Pf. 13
E-mail: szegedis@tigris.klte.hu 

Összefoglalás – A városi hősziget kialakulásának folyamatát tanulmányoztuk Debrecenben hőmérsékleti profilok segítségével, a Szegedi Tudományegyetem Éghajlattani és Tájföldrajzi Tanszékének kutatóival közös vizsgálatok keretében. A város jellegzetes beépítési típusait átszelő keresztmetszetek mentén személygépkocsira szerelt hőmérsékletmérő műszerrel, havi rendszerességgel folytattunk adatgyűjtést. A profilok évszakos jellegzetességeit vizsgáltuk. Megállapítottuk, hogy a nem fűtési félévben erősebb és szabályosabb profilok alakultak ki. A hősziget intenzitás időbeli változására vonatkozó adatokat is nyertünk. Sajátos jellegzetesség a város belső részein mutatkozó másodlagos maximum és minimum az intenzitási görbe menetében. A belső területek beépítési típusaiban a görbék hasonló lefutásúak, csak az ingadozások amplitúdója tér el, míg a város külső lakóövezetében a profilok meglehetősen laposak, hiányoznak róluk a jellegzetes elemek. 

  1. Az 1999-2000 során végzett debreceni keresztmetszet mérések eredményei
  2. A Debrecenben 2002-2003 során folytatott területi és keresztmetszet mérések eredményei
  3. A Debrecenben és a környező településeken 2003-2004-ben végzett összehasonlító hőszigetmérések eredményei


 

Utoljára frissítve: 2007.10.15.