Dr. habil Szegedi Sándor

Tanszékvezető egyetemi docens
a Debreceni Egyetem TTK
Meteorológiai Tanszékén

 

Oktatott tárgyak:

őszi félév: tavaszi félév:

Meteorológia és klimatológia I.

Magyarország éghajlata

Légkörtan KTUD hallgatóknak

Föld éghajlata

Környezetklimatológia

Történeti klimatológia II. gyakorlat

Városklimatológia (DE MFK)

A Kárpát-medence történeti klimatológiája

Meteorológia és klimatológia II.

Környezeti klimatológia

Városklimatológia (PhD hallghatóknak)

Magyarország éghajlata

 

Végzettség:

Történelem-földrajz -1994. KLTE TTK
Földrajz angol szakfordító - 1998. KLTE TTK

PhD értekezés:

Közlekedési eredetű nehézfémek Debrecen talajaiban és növényzetében, ennek talajtani összefüggései és urbánökológiai hatásai (1999)

Habilitáció:

A városi hősziget vizsgálata Debrecenben és jellegzetes méretű hajdúsági településeken (2008)

Publikációk:

Publikációs lista

Érdeklődési terület:

Városklíma, talajszennyezés, klíma-rekonstrukció,
atomenergetika, hadtörténet

Kutatás:

Kutatási pályázatok

1. Városklimatológia:

2001-2004 közt a Szegedi Egyetem Éghajlattani és Tájföldrajzi Tanszékének kutatóival közösen indított, széleskörű, Debrecenben és Szegeden zajló összehasonlító városklíma-vizsgálatsorozat keretében a városi hősziget (a település és környezete közt fennálló hőmérsékleti különbségek) kialakulásának és jellegzetességeinek vizsgálatában vettem részt. 2002-2005 közt az MTA Bólyai János kutatói ösztöndíjának támogatásával a Debrecen környéki kis és középvárosok városi hőszigeteinek tér és időbeli dinamikáját vizsgáltam. A kutatásokat 2007-től az OTKA támogatásával tovább folytatom. 

2. Terepklíma mérések:

Részt veszek a tanszékünkön komoly hagyományokkal rendelkező helyi- és erdő mikroklíma vizsgálatokban is.  

3. Megújuló energetikai kutatások:

Bekapcsolódtam a magyarországi szélmező energetikai célú vizsgálataiba is. A vizsgálatok során az én területem, a megfelelő műszerek kiválasztása, telepítésének előkészítése és telepítése, valamint a terepi mérések végrehajtása, a bemenő adatok biztosítása a további éghajlati elemzések számára. 

4. Talajtan:

A nehézfémek talajbeli mobilitasának vizsgálatával foglakozom atomabszorpciós technika alkalmazása segítségével. 

 

Munkahelyi cím, elérhetőségek:

Debreceni Egyetem,
4032 Debrecen, Egyetem tér 1.

Szoba: Matematika épület M126
Telefon: 52-512-900/22362 mellék
Fax: 52-512-927
E-mail: szegedi.sandor@science.unideb.hu

Postai cím:
4002 Debrecen Pf. 400.

 

Utoljára frissítve: 2016-09-06