Dr. habil Tar Károly

Egyetemi docens
a Debreceni Egyetem TTK
Meteorológiai Tanszékén,
a Földtudományi Intézet igazgatója

 

Oktatott tárgyak:

őszi félév: régi képzés: tavaszi félév:

Alkalmazott geomatematika, modellezés és szimuláció


Statisztikus klimatológia

Matematika felvételi felkészítő

Bioklimatológia
Általános meteorológia
A statisztika alkalmazása a földtudományokban
Légköri erőforrások


...

Végzettség:

matematika-fizika -1971. KLTE TTK
meteorológus - 1978. ELTE TTK
földrajztudomány kandidátusa - 1986.
habilitáció - 1997. ELTE

Egyetemi doktori értekezés:

A különböző expozíciójú lejtőkre és a vízszintes felszínre jutó sugárzás kapcsolata (1974)

Kandidátusi (PhD) értekezés:

Magyarország szélklímájának komplex statisztikai elemzése (1986)

Publikációk:

Publikációs lista

Érdeklődési terület:

szélklíma, éghajlatváltozás detektálása,
matematikai statisztika, statisztikus klimatológia

Kutatás:

Kutatási pályázatok

Elismerések:

 1. Róna Zsigmond díj, 1986, MMT
 2. Szádeczky-Kardoss Elemér díj, 1991, MTA
 3. Szakirodalmi Nívódíj, 1994, MMT
 4. Steiner Lajos Emlékérem, 1996, MMT
 5. Pro Meteorologia, 1999, KM
 6. Széchenyi Professzori ösztöndíj, 1999.

Témavezetés
(PhD hallgatók):

 1. Domonkos Péter
 2. Kiss Gyula
 3. Vig Péter
 4. Molnár József
 5. Bíróné Kircsi Andrea
 6. Vajda Claudia Andrea
 7. Baros Zoltán
 8. Bartók Blanka
 9. Tóth Tamás
 10. Rózsvölgyi Kornél

Munkahelyi cím, elérhetőségek:

Debreceni Egyetem,
4032 Debrecen, Egyetem tér 1.

Szoba: Matematika épület M128
Telefon: 52-512-900/22366
Fax: 52-512-927
E-mail: tark@puma.unideb.hu

Postai cím:
Debreceni Egyetem, Meteorológiai Tanszék,
Debrecen, 4010, Pf. 13.

 

Utoljára frissítve: 2009.08.10.