Geográfus MSc és földrajz tanári mesterképzés

Meteorológiai Tanszék órái Geográfus mesterképzésen 2009 szeptembertől

Modulcsoport Tárgy Számonkérés Kredit
Szakmai törzsanyag Alkalmazott geomatematika, modellezés és szimuláció A 0
Szakmai törzsanyag Alkalmazott geomatematika, modellezés és szimuláció G 3

 

Meteorológiai Tanszék órái földrajz tanári mesterképzésen 2009 szeptembertől

Modulcsoport Tárgy Számonkérés Kredit
Választható tantárgy Megújuló energiák K 2

 

 

 

 

Minden GEOGRÁFUS MESTERKÉPZÉSBEN résztvevő számára kötelező tantárgyak tantervi hálója

Kód

Tárgy

1

2

3

4

Sz.

Kre-dit

Előfeltétel

TGME0101

Alkalmazott geomatematika, modellezés és szimuláció

1+0+0

 

 

 

A

0

 

TGME0401

Új földrajzi irányzatok, és kutatási módszerek

2+0+0

 

 

 

K

2

 

TGME0402

Projektmenedzsment és K+F politika

2+0+0

 

 

 

K

2

 

TGMG0402

Projektmenedzsment és K+F politika gyakorlat

0+2+0

 

 

 

Gy

2

 

TGME0301

Környezeti informatika

1+0+0

 

 

 

K

1

 

TGML0301

Környezeti informatika gyakorlat

0+0+3

 

 

 

Gy

3

 

TGME0501

Környezetvédelmi rendszerek

2+0+0

 

 

 

K

2

 

TGME0403

Politikai földrajz és globalizáció

2+0+0

 

 

 

K

2

 

TGMG0403

Politikai földrajz és globalizáció gyakorlat

0+2+0

 

 

 

G

2

 

TGME0502

Tájelemzés és tájértékelés

2+0+0

 

 

 

K

2

 

TGME0404

Regionális és területi fejlesztés

2+2+0

 

 

 

K

4

 

TGMG0601

Szakirányi konzultáció

0+1+0

 

 

 

Gy

1

 

TGML0101

Alkalmazott geomatematika, modellezés és szimuláció gyakorlat

0+0+2

 

 

 

G

3

 

TGMG0501

Környezetvédelmi rendszerek gyakorlat

0+2+0

 

 

 

G

2

 

TGMG0502

Tájelemzés és értékelés gyakorlat

0+1+0

 

 

 

G

2

 

TGME0405

Tér és társadalom

 

2+1+0

 

 

K

3

TGME0403

TGME0503

Táj- és környezeti tervezés földrajzi alapjai

 

2+0+0

 

 

K

2

TGME0502

TGMG0503

Táj- és környezeti tervezés földrajzi alapjai gyakorlat

 

0+1+0

 

 

G

1

TGME0502

TGMG0604

Diplomamunka I.

 

 

X

 

G

10

 

TGMG0605

Diplomamunka II.

 

 

 

X

G

20

 

TGMG0606

Szakmai gyakorlat (4hét)

 

 

 

X

 

8

 

TGMG0602

Földrajzi projektmunka

 

 

0+4

 

G

6

 

TGMG0603

Terepgyakorlat (1 hét)

 

 

X

 

 

4

 

Vál.

Választható kurzusok

 

X

X

X

 

10

 

  • Választható kurzusok (szabadon választható összesen 10 kredit): A geográfus MSc hallgató a választott szakirányán kívüli szakirányok kulcstárgyai (összesen 31 tárgy) közül kötelezően kiválaszthat legalább 7 kreditértékű tárgyat, a maradék 3 kreditet a Debreceni Egyetem más MSc képzéséből is választhatja.

  A 2. félévtől GEOINFORMATIKAI szakirányt végzők további tantárgyai

  Kód

  Tárgy

  1

  2

  3

  4

  Számon-kérés

  Kre-dit

  Előfeltétel

  TGME0302

  Adatgyűjtési technikák

   

  1+0+0

   

   

  A

  0

  TGML0301

  TGME0304

  Térinformatikai szoftverek

   

   

  1+0+0

   

  A

  0

  TGML0301
  TGML0303

  TGME0303

  Adatbázis-kezelés

   

  2+0+0

   

   

  K

  2

  TGML0301
  TGML0101

  TGME0305

  Modellek a geoinformatikában

   

   

  1+0+0

   

  A

  0

  TGME0303

  TGME0306

  Szakági programozás

   

  2+0+0

   

   

  K

  2

  TGML0301

  TGME0307

  Térképek a WEB-en

   

   

  1+0+0

   

  A

  0

  TGME0306

  TGME0308

  Műszaki informatika

   

  2+0+0

   

   

  K

  2

  TGML0301

  TGML0302

  Adatgyűjtési technikák

   

  0+0+2

   

   

  G

  3

  TGML0301

  TGML0304

  Térinformatikai szoftverek

   

   

  0+0+3

   

  G

  4

  TGML0301
  TGML0303

  TGML0303

  Adatbázis-kezelés

   

  0+0+2

   

   

  G

  2

  TGML0301
  TGML0101

  TGML0305

  Modellek a geoinformatikában

   

   

  0+0+2

   

  G

  3

  TGME0303

  TGML0306

  Szakági programozás

   

  0+0+3

   

   

  G

  3

  TGML0301

  TGML0307

  Térképek a WEB-en

   

   

  0+0+2

   

  G

  3

  TGME0306

  TGML0308

  Műszaki informatika

   

  0+0+2

   

   

  G

  2

  TGML0301

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  A 2. félévtől GEOMORFOLÓGIA szakirányt végzők további tantárgyai

  Kód

  Tárgy

  1

  2

  3

  4

  Számon-kérés

  Kre-dit

  Előfeltétel

  TGME0309

  Alkalmazott geomorfológia

   

  2+0+0

   

   

  K

  2

  TGME0401

  TGME0310

  Negyedidőszak kutatás

   

  2+0+0

   

   

  K

  2

  TGME0401

  TGME0311

  Természeti és antropogén veszélyek

   

  2+0+0

   

   

  K

  2

  TGME0401

  TGME0201

  Geomorfológiai és földtani értékek

   

  2+0+0

   

   

  K

  2

  TGME0401

  TGME0202

  Geomorfológiai és alkalmazott földtani tervezés

   

   

  2+0+0

   

  K

  2

  TGME0309, TGME0503

  TGME0203

  Alkalmazott geomorfológiai térképezés

   

   

  2+0+0

   

  K

  2

  TGME0309

  TGME0204

  Geopotenciál és veszélytérképezés

   

   

  2+0+0

   

  K

  3

  TGME0311

  TGMG0309

  Alkalmazott geomorfológia

   

  0+2+0

   

   

  G

  2

  TGME0401

  TGML0310

  Negyedidőszak kutatás

   

  0+0+3

   

   

  G

  3

  TGME0401

  TGML0202

  Geomorfológiai és alkalmazott földtani tervezés

   

   

  0+0+3

   

  G

  3

  TGME0309, TGME0503

  TGML0203

  Alkalmazott geomorfológiai térképezés

   

   

  0+0+3

   

  G

  3

  TGME0309

  TGML0204

  Geopotenciál és veszélytérképezés

   

   

  0+0+1

   

  A

  0

  TGME0311

  A 2. félévtől TÁJ- ÉS KÖRNYEZETKUTATÓ szakirányt végzők további tantárgyai

   

  Kód

  Tárgy

  1

  2

  3

  4

  Számon-kérés

  Kre-dit

  Előfeltétel

  TGME0504

  Kulturtájak

   

  2+0

   

   

  K

  2

  TGME0502

  TGME0505

  Földtudományi természetvédelem

   

   

  2+0

   

  K

  2

  TGME0401

  TGME0506

  Környezeti határértékelés

   

  1+0

   

   

  A

  0

  TGME0502

  TGME0507

  Településökológia

   

  2+0

   

   

  K

  2

  TGME0502

  TGME0508

  Tájvédelem Európában

   

   

   

  2+0

  K

  2

  TGME0502

  TGME0510

  Környezevédelmi gazdálkodás és minőségirányítás

   

  1+0

   

   

  A

  0

   

  TGME0511

  Környezetvédelmi politika

   

   

  2+0

   

  K

  2

  TGME0501

  TGME0512

  Magyarország környezetvédelme

   

  2+0

   

   

  K

  2

  TGME0502

  TGME0513

  Az ágazati tervezés környezetvédelmi vonatkozásai

   

   

  1+0

   

  K

  3

  TGME0402

  TGMG0505

  Földtudományi természetvédelem gyakorlat

   

   

  0+2

   

  G

  2

  TGME0401

  TGMG0506

  Környezeti hatásértékelés gyakorlat

   

  0+1

   

   

  G

  2

  TGME0502

  TGMG0507

  Településökológia gyakorlat

   

  0+1

   

   

  G

  1

  TGME0502

  TGMG0509

  Alkalmazott környezetvédelmi informatika

   

  0+0+2

   

   

  G

  2

  TGML0301

  TGMG0510

  Környezetvédelmi gazdálkodás és minőségirányítás gyakorlat

   

  0+2

   

   

  G

  3

   

  TGMG0512

  Magyarország környezetvédelme gyakorlat

   

  0+1

   

   

  G

  1

  TGME0502

  TGMG0513

  Az ágazati tervezés környezetvédelmi vonatkozásai gyakorlat

   

  0+2

   

   

  A

  0

  TGME0402

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  A 2. félévtől TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTŐ szakirányt végzők további tantárgyai

  Kód

  Tárgy

  1

  2

  3

  4

  Számon-kérés

  Kre-dit

  Előfeltétel

  TGME0406

  Regionális politika

   

  2+0

   

   

  K

  2

  TGME0403

  TGMG0407

  Területi- és projekttervezés

   

  1+2

   

   

  G

  3

  TGME0402

  TGME0408

  Urbanisztika - városfejlesztés

   

  2+2

   

   

  K

  4

  TGME0404

  TGME0409

  Falu- és vidékfejlesztés

   

  2+2

   

   

  K

  4

  TGME0404

  TGMG0410

  Alkalmazott térinformatika a területfejlesztésben

   

  1+2

   

   

  G

  3

  TGML0301

  TGMG0411

  Közigazgatási rendszerek

   

   

  2+0

   

  K

  2

  TGME0406

  TGMG0412

  Térségi turizmusfejlesztés

   

   

  1+2

   

  G

  3

  TGMG0407

  TGME0413

  Nemzetközi regionális kapcsolatok

   

   

  2+0

   

  K

  2

  TGME0406

  TGMG0414

  Határmenti térségek fejlesztése

   

   

  1+2

   

  G

  3

  TGME0406

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Földrajztanár Mesterszak
  „A” szakosok hálója

  Kód

  Tárgy

  1

  2

  3

  4

  5

  Számon-kérés

  Kre-dit

  Előfeltétel

  TGME0311

  Természeti és antropogén veszélyek

   

  2+0+0

   

   

   

  K

  2

   

  TGME0403

  Politikai földrajz és globalizáció

  2+0+2

   

   

   

   

  K

  4

   

  TGME0401

  Új földrajzi irányzatok és kutatásmódszertan

  2+0+0

   

   

   

   

  K

  2

   

  TGMG0415

  A földrajz közgazdasági alapjai

  1+1+0

   

   

   

   

   

  2

   

  TGME0508

  Tájvédelem Európában

   

  2+0+0

   

   

   

  K

  2

   

  TGME0614

  Szakmai Zárószigorlat

   

   

   

  X

   

  S

   

   

  BTTK3000M

  Iskolai gyakorlat

   

   

   

  X

   

  G

  3

   

  TGME0611

  Földrajzi szakmódszertan I.

   

  2+1+0

   

   

   

  K

  3

   

  TGMG0612

  Földrajzi szakmódszertan II.

   

   

  1+2+0

   

   

  G

  3

   

  TGMG6013

  Konzultáció

   

   

   

  0+1+0

   

  G

  1

   

   

  Kötelezően választható

  x

  x

  x

  x

   

   

  6

   

  „B” szakosok hálója

  Kód

  Tárgy

  1

  2

  3

  4

  5

  Számon-kérés

  Kre-dit

  Előfeltétel

  TGME0311

  Természeti és antropogén veszélyek

   

  2+0+0

   

   

   

  K

  2

   

  TGME0403

  Politikai földrajz és globalizáció

  2+0+2

   

   

   

   

  K

  4

   

  TGME0401

  Új földrajzi irányzatok és kutatásmódszertan

  2+0+0

   

   

   

   

  K

  2

   

  TGMG0415

  A földrajz közgazdasági alapjai

  1+1+0

   

   

   

   

   

  2

   

  TGME0508

  Tájvédelem Európában

   

  2+0+0

   

   

   

  K

  2

   

  TGME0614

  Szakmai Zárószigorlat

   

   

   

  X

   

   

   

   

  BTTK3000M

  Iskolai gyakorlat

   

   

   

  X

   

  S

  3

   

  TGME0611

  Földrajzi szakmódszertan I.

   

  2+1+0

   

   

   

  K

  3

   

  TGMG0612

  Földrajzi szakmódszertan II.

   

   

  1+2+0

   

   

  G

  3

   

  TGME0613

  Konzultáció

   

   

   

  0+1+0

   

  G

  1

   

   

  Magyarország természeti földrajza

   

  3+1+0

   

   

   

   

  4

   

   

  Magyarország társadalomföldrajza

   

  3+1+0

   

   

   

   

  4

   

   

  Európa természeti földrajza

   

   

   

  2+0+0

   

   

  3

   

   

  Európa társadalomföldrajza

   

   

   

  2+0+0

   

   

  3

   

   

  A világ természeti és társadalomföldrajza I.

   

   

  2+0+0

   

   

   

  3

   

   

  A világ természeti és társadalomföldrajza II.

   

   

  2+0+0

   

   

   

  3

   

   

  Kötelezően választható

  x

  x

  x

  x

   

   

  6

   

  Választható tárgyak listája:


  TANTÁRGY NEVE

  KREDIT

  ÓRASZÁM

  SZÁMONKÉRÉS

  Megújuló energiák

  2

  2+0

  kollokvium

  Tér és társadalom

  2

  2+0

  kollokvium

  Földtudományi természetvédelem

  4

  2+2

  kollokvium

  Alkalmazott környezetvédelmi informatika

  2

  0+2

  gyakorlati jegy

  Közigazgatási rendszerek

  2

  2+0

  kollokvium

  Adatgyűjtési technika

  3

  1+2

  gyakorlati jegy

   

  A Geográfus Msc és Földrajz tanár MSc szakot indító tanszékek tevékenységeiről honlapjainkon kaphatsz információkat:

  http://geo.science.unideb.hu

   

  A Debreceni Egyetemről, illetve a Természettudományi karról a

   

  http://www.unideb.hu és http://ttk.unideb.hu

  honlapon találhatsz részletes információkat!

   

   

 

Utoljára frissítve: 2009.08.24.