TGBE1127 Agrometeorológia

A Földtudomány BSc szakos hallgatók számára differenciált szakmai tárgy a meteorológus szakirányon

2+1 4 kredit K-Kollokviummal végződő tantárgy
Órák: Hétfő 14 óra 2 óra előadás M125, Hétfő 16 óra 1 óra gyakorlat M125 teremben
Előadó: Dr. habil. Szegedi Sándor

A tantárgy oktatásának célja:

A tantárgy előadásainak keretében ismertetésre kerülnek azok a légköri folyamatok, alapjelenségek, amelyek a mezőgazdasági termelés és tervezés, értékesítés folyamatában kedvezően vagy kedvezőtlenül hatnak. A gyakorlat során pedig azok a módszerek és eljárások kerülnek bemutatásra, melyekkel a kedvező meteorológiai feltételeket hasznosítani, kedvezőtlen meteorológiai hatásokat csökkenteni, ezáltal termelési biztonságot növelni lehet.

A tantárgy rövid tematikája:

Agrometeorológiai információk és hasznosításuk. Magyarország sugárzás-klímája. A levegő mozgásának szerkezete a talaj menti térben és a növényállományokban, Magyarország szélklímája. A talajok hőgazdálkodása, a levegő hőmérséklete, változásának jellemzése, a talaj menti légtér hőmérséklete. A víz a légkörben, egységek, a levegő nedvességtartalmának idő- és térbeli változása. A talaj nedvességtartalmának kifejezési módjai, idő- és térbeli változásának legfőbb törvényszerűségei. A párolgás fizikai fogalma, energetikai, potenciális és tényleges párolgás. Mikroklíma fogalma, alapjelenségei, szántóföldi növényállományok mikroklímája
A talajművelés időjárási vonatkozásai. Az öntözés hidrometeorológiai alapjai, tápanyag-gazdálkodás meteorológiai vonatkozásai. Fenológia, fenometria. Az időjárás hatása a termésre, a vizsgálati módszerek alapjai.

A tantárgy részletes tematikája:

 

Félév időbeosztása

1. hét

Az agrometeorológia fogalma, tárgya, módszerei

2. hét

A mikroklíma I. A mikroklimatikus terek kialakulásának fő okai. A mikroklimatikus terek típusai

3. hét

A mikroklíma II. A mikroklíma alapjelenségei

4. hét

A hőmérséklet a mikroklimatikus térben

5. hét

Légmozgás a mikroklimatikus térben

6. hét

Szakmai hét

7. hét

A víz a mikro klimatikus térben

8. hét

A felszín hatása a mikroklímára

9. hét

A növényállományok mikroklímája – általános kérdések, sugárzás a növényállományokban

10. hét

Alacsony növényállományok mikroklímája I.

11. hét

Alacsony növényállományok mikroklímája II.

12. hét

Erdőklíma I.

13. hét

Erdőklíma II.

14. hét

Elővizsga lehetőség
 

 

Ajánlott irodalom

  1. Bence, P- Major, Gy - Mészáros, E. (1982): Fizikai meteorológia. Akadémiai Kiadó, Budapest

  2. Justyák J. (1995): Klimatológia. Egyetemi és főiskolai jegyzet. Debrecen, KLTE

  3. Péczely Gy. (1979): Éghajlattan. Tankönyvkiadó Bp.

  4. Szász, G. - Tőkei, L (1997): Meteorológia mezőgazdáknak, kertészeknek, erdészeknek. Mezőgazda Kiadó

     

Utoljára frissítve: 2015-09-15