TGME0103 Bioklimatológia

Szakmai törzsanyag a Környezettudományi MSc alkalmazott ökológus szakirányon

Heti óraszám: 2+0+0
Kredit értéke: 3
Előfeltétel:

K-kollokviummal végződő tárgy

Órák: szerda 16-18 M124
Oktató: Dr. Lázár István

A tantárgy rövid tematikája

A mikroklimatológia alapjai: a mikroklíma fogalma és alapjelenségei. Az egyszerű felszínek klimatológiája (kopár, hó-, jég- és vízfelszínek). Növényállományok mikroklímája: a napsugárzás és a szél a növényállományokban, a növényállományok hőmérséklete, a hőmérséklet hatása az élettani folyamatokra. A szántóföldi növények, a szőlő és az erdő mikroklímája. A légköri tényezők hatása az állati szervezetekre: energiaforgalom, hőszabályozás, egyéb élettani hatások. A humánmeteorológia alapjai: a légköri tényezők hatása az emberre, szinoptikus orvosmeteorológia. Az időjárási frontok hatása az állati és emberi szervezetre.

A tantárgy részletes tematikája

 

Elsajátítandó ismeretek

1. hét

Bevezetés

2. hét

Mikroklíma fogalma, megismerésének módjai, létrejöttének fizikai okai, a mikroklimatikus terek típusai

3. hét

Növényállományok klímája (sugárzás, hőmérséklet, légnedvesség, szél)

4. hét

Az erdő mikroklímája

5. hét

Fitometria, növényfenológia (fenofázisok, befolyásoló tényezői, bázishőmérséklet, radiotermikus index, fototermikus index, hidrotermikus index)

6. hét

Fenometriai jellemzők (fitomassza, zöldtömeg, szénaérték, szárazanyagtömeg, szukkulencia fok, primerprodukció, növekedési ráta, maximális szárazanyag produkció)

7.hét:

Levélzet (szerepe, levélfelület, levélfelületi index, levélfelület típusai, LAI max, levélsűrűség, levéltípusok)

8. hét

Sztómák és funkciójuk

9. hét

Sugárzásátvitel a levélzeten és a növényállományban. A sugárzás hatása

10. hét

Hőmérséklet szerepe és hatása a növényi életfolyamatokra

11. hét

Fagyérzékenység, fagytűrés, fagy elleni védekezés lehetséges módszerei

12. hét

Víz szerepe, vízhasznosulás, párolgás mérése és számítása

13. hét

Szárazság, szárazságtűrés, talaj vízforgalma, termőhelyek vízforgalmi típusai

14. hét

Növényi kultúrák és a környezet kölcsönhatásának jellemzése (tartamkísérletek, agroklimatológiai modellek)

15. hét:

Humánbiometeorológia

 

Ajánlott irodalom

Justyák János (1995): Klimatológia. KLTE, Debrecen.
Péczely György (1998): Éghajlattan. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.
Szász Gábor (1988): Általános és speciális agrometeorológia. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest.
Szász Gábor és Tőkei László (szerk., 1997): Meteorológia mezőgazdáknak, kertészeknek, erdészeknek. Mezőgazda Kiadó.
Tar Károly (2006): Általános meteorológia. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debreceni Egyetem.

Utoljára frissítve: 2016-09-06