TGBE1121 Bolygók éghajlata

A Földtudomány BSc szakos hallgatók számára differenciált szakmai tárgy a meteorológus szakirányon

A tárgy oktatójának neve/tanszéke: Dr. Bottyán Zsolt

Óraszám/hét:2

Kreditszám:3

A tantárgy felvételének előzetes követelménye: TGBE0702 és TGBG0702

Tantárgyteljesítési követelmény:

  1. tanórákon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetősége: A tanórák tömbösítve lesznek megtartva. A tömbösítések időpontjában a részvétel kötelező!
  2. a félévközi ellenőrzések száma, témaköre, időpontja, pótlás és javítás lehetősége:A félév végén a vizsgaidőszakban kollokviummal végződő tárgy., félévközben nincs számonkérés.
  3. a teljesítésértékelés (számonkérés) módja: kollokvium

 A tárgy tematikája: (a kurzus heti bontásbeli tematikája)

1. hét

Bevezetés, a félévi követelmények és az ajánlott irodalom ismertetése

2. hét

Gravitációs és mágneses erőtér. Kepler törvényei

3. hét

A Naprendszer általános jellemzése, nagyszerkezeti felépítése

4. hét

Bolygórendszerünk kialakulásának modern elmélete

5. hét

A kőzetbolygók fizikai tulajdonságai, szférikus felépítésük. Kőzetbolygók légköreinek tulajdonságai, összehasonlításuk

6. hét

Külső és belső erők szerepe a légkör kialakulásában és fenntartásában.

7. hét

A Százszorszép-bolygó, mint egyszerű bolygó-légkör rendszer

8. hét

Visszacstolások működése a Százszorszép-bolygón

9. hét

Szakmai hét

10. hét

Sugárzási törvények, egyensúlyi hőmérséklet

11. hét

A légköri üvegházhatás elméleti háttere

12. hét

Üvegházhatás a kőzetbolygókon

13. hét

A Föld helye a Naprendszerben. A Föld - Hold rendszer és jelenségei. Szoláris klíma. A szén körforgása. Gondolatok bolygónk fejlődéstörténetével kapcsolatban.

14. hét

Csillagászati paraméterek változásának hatása az éghajlatra.

15. hét

A Milankovitch-Bacsák elmélet, a pleisztocén jégkorszakok

 

Tömbösítés időpontjai

Időpont, hely

oktató

2014. február 20. csütörtök 10-14 óra között, M124 teremben

Dr. Bottyán Zsolt

2014. március 6. csütörtök 10-16 óra között, M124 teremben - Betegség miatt elmarad!

Dr. Bottyán Zsolt

2014. március 13. csütörtök 10-16 óra között, M124 teremben

Dr. Bottyán Zsolt

2014. március 27.csütörtök 10-16 óra között, M124 teremben

Dr. Bottyán Zsolt

2014. április 17. csütörtök 10-16 óra között, M124 teremben

Dr. Bottyán Zsolt

 

 

 

Ajánlott irodalom:

1.Bérczi Szaniszló: Kristályoktól bolygótestekig. Akadémiai Kiadó. Budapest 1991.
2.Lunine, Jonathan: Earth: Evolution of a habitable planet. Cambridge Univ. Press. 1999.
3.http://www.astrobio.net/news/  NASA Astrobiológiai Magazin

 

 

Utoljára módosítás: 2014-03-11