TGBE1120 A Föld éghajlata

A Földtudomány BSc szakos hallgatók számára differenciált szakmai tárgy a meteorológus szakirányon

2+0 3 kredit K-Kollokviummal, azaz vizsgával végződő tantárgy
Órák: Hétfő 10 óra M124
Előadók: Dr. habil Szegedi Sándor

A tantárgy oktatásának célja:

A tárgy oktatásának célja a Föld kontinenseinek regionális klimatológiai bemutatása.

A tantárgy rövid tematikája:

A regionális klimatológia fogalma, tárgyköre, tudomány-rendszertani helye. A Föld éghajlati képe. A kontinensek éghajlatát alakító tényezők. Az egyes éghajlati paraméterek – globálsugárzás és napfénytartam, hőmérséklet, légnyomás, szélviszonyok, relatív nedvességtartalom, felhőzöttség, csapadék és párolgás – főbb jellemzői a különböző kontinenseken. A földrészeken elkülöníthető éghajlati típusok és körzetek. Éghajlati szélsőértékek. A kontinensekre jellemző regionális éghajlati problematikák áttekintése: a domborzat módosító hatása; a sivatagosodás éghajlat-módosító hatásai Afrikában, Ázsiában és Ausztráliában; a monszun; trópusi ciklontevékenység az amerikai kontinensen és a Csendes-óceán térségében; a trópusi erdőirtások éghajlat-módosító hatása; az antarktiszi jégtakaró olvadása és az ózonpajzs elvékonyodása – elméletek, előrejelzések, modellek. Az éghajlat változásának jelei a Föld különböző részein, az egyes éghajlati elemek időbeli alakulása alapján.

A tantárgy részletes tematikája:

1. hét

Bevezetés

2. hét

A regionális klimatológia fogalma, tudomány rendszertani helye, tárgya, kutatási módszerei, fejlődése

3. hét

Föld éghajlatát kialakító tényezők áttekintése: a napsugárzás, a sugárzást felfogó felszín, a felszíni energia szállítások szerepe az éghajlat alakításában. Az éghajlat idő és térbeli változatossága a Földön

4. hét

Európa éghajlata1. A kontinens éghajlatának alapvonásai, meghatározó jegyei. Az éghajlati elemek alakulása Európa területén

5. hét

Európa éghajlata 2. Európa éghajlati területeinek jellemzése

6. hét

Ázsia éghajlata1. A kontinens éghajlatának alapvonásai, meghatározó jegyei. Az éghajlati elemek alakulása Ázsia területén

7. hét

Ázsia éghajlata 2. Ázsia éghajlati területeinek jellemzése

8. hét

Szakmai hét

9. hét

Afrika éghajlati képének áttekintése különös tekintettel a klímaváltozás okozta hatásokra

10. hét

Észak-Amerika éghajlata I.

11. hét

Észak-Amerika éghajlata II.

12. hét

Közép-Amerika és Dél-Amerika éghajlata

13. hét

Ausztrália éghajlata. Az éghajlatváltozás regionális vonatkozásai

14. hét

Arktisz és Antarktisz éghajlatának sajátosságai

15. hét

Zárthelyi dolgozat az előadások anyagából

 

Ajánlott irodalom

  1. Justyák J. - Tar K. 1994: Debrecen éghajlata. KLTE, Debrecen
  2. Probáld F. 1974: Budapest városklímája. Akadémiai Kiadó, Budapest
  3. Rákóczi F. 1998: Életterünk a légkör. Mundus Magyar Egyetemi Kiadó, Budapest, 302p.
  4. Szász G. - Tőkei L. (szerk.) 1997: Meteorológia mezőgazdáknak, kertészeknek, erdészeknek. Mezőgazda Kiadó, Budapest
  5. Szász G. 1988: Agrometeorológia. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest,462p.
  6. Szepesi D. (szerk.) 1981: A levegőkörnyezet (levegőminőség és humánkomfort) tervezése. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 201p.
  7. Unger J. – Sümeghy Z. 2002: Környezeti klimatológia. Kisléptékű éghajlatok, városklíma. JATEPress, Szeged, 202p.
  8. Unger J. 1997: Lokális- és mikroklímák. JATE, Szeged, 157p.

 

 

Utolsó módosítás: 2015-09-15