TGME0101 és TGML0101 Alkalmazott geomatematika, modellezés és szimuláció

I. éves geográfus MSc szakos hallgatók számára alapozó tárgy.

Előadás1+0, 0 kredit, A-aláírással végződő tárgy

Gyakorlat 0+2, 3 kredit, G - gyakorlati jeggyel végződő tantárgy


Órák: Előadás Hétfőn 17 órától az M124 tanteremben, Gyakorlat Hétfőn és szerdán 18 órától az M212 teremben.
Előadó: Dr. Lázár István

A tantárgy részletes tematikája:

 

Elsajátítandó ismeretek

1. hét

A geomatematika tárgya, feladatai és módszerei

2. hét

Alapstatisztikai mutatószámok és azok tulajdonságai

3. hét

Az empirikus eloszlás- és sűrűségfüggvények tulajdonságai

4. hét

A geográfiában leggyakrabban alkalmazott diszkrét eloszlások és tulajdonságaik

5. hét

A geográfiában leggyakrabban alkalmazott folytonos eloszlások és tulajdonságaik

6. hét

Statisztikai hipotézisek vizsgálata

7.hét:

Homogenitás vizsgálat

8. hét

Függetlenség vizsgálat

9. hét

A sztochasztikus kapcsolat vizsgálata

10. hét

Klaszter analízis

11. hét

Faktor analízis

12. hét

Modellek korlátai és lehetőségei

13. hét

Szimulációk és algoritmusok

14. hét

Modellek alkalmazhatósága a geográfiában - ZH

 

Ajánlott irodalom:

  1. Dévényi Dezső - Gulyás Ottó (1988): Matematikai statisztikai módszerek a meteorológiában. Tankönyvkiadó, Budapest
  2. Dobosi Zoltán – Felméry László (1971): Klimatológia. Tankönyvkiadó, Budapest.
  3. Köves Pál – Párniczky Gábor (1975): Általános statisztika. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest.
  4. Obádovits J. Gyula (2003): Valószínűség-számítás és matematikai statisztika.
  5. Vincze István (1975): Matematikai statisztika ipari alkalmazásokkal. Műszaki Könyvkiadó, Budapest

 

 

Utoljára frissítve: 2017-12-20