TGBL1131 Alkalmazott GIS a földtudományokban

GIS

 

A tantárgy különösen ajánlott régi képzésben résztvevő végzős vagy IV. éves geográfusoknak és környezetkutatóknak
A tantárgy szabadon választható Földtudomány BSc, Földrajz BSc és Környezettan BSc szakos hallgatók számára


A tantárgy oktatásának célja:

A hallgatók megismerjék és minél jobban alkalmazzák a GIS eszköztárát kifejezetten földtudományi témájú, tudományos vizsgálatok illetve valós életből vett projectek példái során.

A tantárgy előfeltételei: T_G1715, vagy TGBL0104
1, Alapvető számítógépes ismeretek
2, Alapvető GIS ismeretek legalább egy programból a felsoroltak közül:  ArcGIS, ArcInfo, ArcView, Surfer, ERDAS IMAGINE, GrADS, IDRISI, MapInfo.
3, Alapvető matematikai és fizikai ismeretek

A tantárgy rövid tematikája:

A tantárgy során a hallgatók megtanulják a GIS alapvető kérdéseit és használatát, valamint olyan speciális elemeket is, melyek elengedhetetlenek különböző projektek megvalósításához. A tantárgy keretein belül nagy hangsúlyt kap a gyakorlati alkalmazása a földtudományoknak és a GIS-nek.

A tantárgy részletes tematikája:

 

Elsajátítandó ismeretek

1. hét

Bevezetés

2. hét

Alapvető projekt management, tenderek, kutató- és mérnökcsoport felépítése

3. hét

Projektmegvalósítás módszerei és keretei

4. hét

KHT és RKHT

5. hét

GIS és modellezés

6. hét

GIS módszerek I. Csoportfeladatok kiadása és pontosítása

7. hét

GIS módszerek II.

8. hét

GIS módszerek III.

9. hét

GIS módszerek IV.

10. hét

GIS módszerek V.

11. hét

GIS módszerek VI.

12. hét

Konzultáció, ismétlés és összefoglalás

13. hét

Beszámolók és értékelés

14. hét

Javítások, pótlások   
 

 

Letölthető dokumentumok:

GIS
Térképek és adatok (maps and data):
Alaptérkép (Base map)
  Tartalék alaptérkép (Auxiliary base map)
  További térképek (Additional maps)
  Tartalék további térképek
(Auxiliary additional maps)
  Mérő pontok (Measure points)
  Tartalék mérő pontok (Auxiliary measure points)
  Költsékek (Expenses)

 

 

 

 

 

GIS

Egyéb dokumentumok (additional documents):
Project
  Riport tartalma (Content of report)
  Riport minta (Report template)
  Végeredmény (Final results)

 

 

Ajánlott irodalom:

ESRI USA
ESRI help and document database