TGBE1119 Globális klímaváltozás

A Földtudomány BSc szakos hallgatók számára differenciált szakmai tárgy a meteorológus szakirányon

2+1 4 kredit G - Gyakorlati jeggyel végződő tantárgy
Órák: Szerda13-16 óra között M124 teremben
Tárgyfelelős: Bíróné Dr. Kircsi Andrea

Oktatók 2013/14/2 félévben: Bíróné Dr. Kircsi Andrea és Dr. Wantuch Ferenc

A tantárgy oktatásának célja:

A hallgatók megismertetése a globális klímaváltozás klimatológiai tudományos hátterével a fellelhető egzakt szakirodalom alapján.

A tantárgy rövid tematikája:

Előadás

A globális éghajlatváltozás vizsgálati módszerei. A várható változásokra adott becslések. Az Éghajlatváltozási Kormányközi Testület (IPCC) jelentései. Az éghajlatváltozás lehetséges regionális következményei. Klimatikus anomáliák távkapcsolatai.

Gyakorlat:

A gyakorlat szemináriumi formájú, azaz a hallgatók önálló téma-feldolgozásaikat kiselőadás formájában mutatják be.

 

A tantárgy részletes tematikája:

Előadás:

2013/14/2 félévben heti 3 órában 2014 február 19 -március 26 között Bíróné Dr. Kircsi Andrea.

 

Elsajátítandó ismeretek

1. hét

Bevezetés:
Globális változások hátterének vizsgálatának igénye. A tudományos tények objektív elemzésének lehetőségei: IPCC - Intergovernmental Panel on Climate Change. Az IPCC célja, tevékenysége, szervezete.
Az IPCC publikációi, jelentései.

2. hét

Az IPCC legutóbbi jelentésének tartalmi jellemzői. A tudományos alapokat bemutató kötet fontosabb fejezeteinek ismertetése, bemutatása: Az éghajlati rendszer és legfontosabb folyamatai. Fogalmi meghatározások: éghajlat, éghajlat természetes változékonysága, éghajlatváltozás.

3. hét

Megfigyelt éghajlati változékonyság és változás: A felszíni léghőmérséklet megfigyelt változása az elmúlt 200 évben. Változások a légkör magasabb régióiban. A hőmérséklethez kapcsolódó értékek változása. A hőmérséklet változása a megfigyelések előtt. Megfigyelt magyarországi hőmérsékleti trendek.

4. hét

Megfigyelt éghajlatai vltozékonyság és változás: A csapadék megfigyelt változása az elmúlt 200 évben. Változások a légkör magasabb régióiban. A csapadékhoz, légnedvességhez kapcsolódó értékek változása. Megfigyelt magyarországi csapadék trendek.

5. hét

Megfigyelt éghajlati változékonyság és változás: Változások a légköri cirkulációban. Extrém értékek változása.
A karbon ciklus és a légköri széndioxid: A természetes karbon ciklus, az emberi tevékenység hatása. A szárazföldi és óceáni szénkörforgás.

6. hét

Levegőkémia és üvegházhatású gázok: Metán, dinitrogén-oxid, halogénezett szénhidrogének, troposzférikus ózon. Globális kibocsátási prognózisok és alapfeltételezéseik (SRES szcenáriók)

7. hét

Aeroszolok és azok direkt és indirekt hatásai: visszacsatolási mechanizmusok.
Az éghajlatváltozás sugárzási kényszere: üvegházhatású gázok, a sztartoszférikus ózon csökkenésének, az aeroszolok, a sztratoszférikus aeroszolok, a felszíni albedó változásának, a napsugárzás változásának sugárzási kényszere. A sugárzási kényszerek felszíni eloszlása. A sugárzási kényszer a múltban és a jövőben.

8. hét

Fizikai folyamatok a földi rendszerben és visszacsatolásai: légköri, óceáni, szárazföldi és krioszférához kapcsolódó folyamatok és visszacsatolásaik és ezek konzekvenciái.

9. hét

Modellbecslések: az éghajlati modellek típusai, fejlődése. Az éghajlati modellek problémái, korlátai.
A jövő klímájának előrejelzése: A különböző típusú modellek eredményeinek összehasonlítása: léghőmérséklet, csapadék.

10. hét

Regionális éghajlati információk: értékelés és előrejelzés. Módszerek a globális modellek leskálázására. Magyarországi vizsgálatok eredményei.

11. hét

Változások a tengerek szintjében: Tengerszintet meghatározó tényezők. Múltban lejátszódott tengerszintváltozások. XX. Századi tengerszint változások magyarázata. Jövőben várható változások Hosszú távú változások. Bizonytalanságok csökkentésének lehetőségei.

12. hét

A klímaváltozás detektálása és a kiváltó okok tulajdonságai. Az éghajlati forgatókönyvek fejlődése. Bizonytalanságok.

13. hét

Klímaváltozás lehetséges hatásai. Stratégiák az alkalmazkodásra és válaszlépések.
Magyarországi klimatológiai kutatások az éghajlatváltozáshoz kapcsolódóan.

14. hét

Számonkérés írásban

 

Gyakorlat:

2013/14/2 félévben heti 3 órában 2014 április 2-április 23 között Dr. Wantuch Ferenc.

 

Elsajátítandó ismeretek

2014. április 2.

Éghajlatváltozás a múltban, a paleoklimatológia módszerei. Időjárási szélsőségek és rekordok.

2014. április 9.

Rövid, közép és hosszú távú előrejelzések a meteorológiában. Időjárási, globális és regionális éghajlati modellek.
Különböző skálájú előrejelzések készítésének és kiértekelésének gyakorlata.

2014. április 16.

Várható tendenciák a jövőben,bizonytalanságok alternatív elméletek.

2014. április 23.

Veszélyeztetett régiók, katasztrófák, városkíma, városi hősziget. Fenntarthatóság, klímapolitikai egyezmények.

adaptáció mitigáció.

 

A gyakorlat során egy önálló előadás tartása választott témából vagy előrejelzés kiértékelése ,
valamint  írásbeli teszt és kifejtős feladatsor a gyakorlatok végén.
A gyakorlati jegy tervezett megadása 2014. április 23.-án.

 

 

Letölthető dokumentumok:

 

Ajánlott irodalom


  1. IPCC Fifth Assessment Report (AR5) - Climate Change 2013: The Physical Science Basis http://www.ipcc.ch/

  2. IPCC Fourth Assessment Report (AR4) – Climate Change 2007: The Physical Science Basis http://www.ipcc.ch/

  3. IPCC Fourth Assessment Report (AR4) – Climate Change 2007: Impacts, Adaptation and Vulnerability http://www.ipcc.ch/

  4. IPCC Fourth Assessment Report (AR4) – Climate Change 2007: Mitigation of Climate Change http://www.ipcc.ch/

  5. IPCC Third Assessment Report – Climate Change 2001: The Scientific Basis http://www.unep.ch/ipcc/

  6. IPCC Third Assessment Report – Climate Change 2001: Impacts, Adaptation and Vulnerability http://www.unep.ch/ipcc/

  7. IPCC Third Assessment Report – Climate Change 2001: Mitigation http://www.unep.ch/ipcc/

  8. Burroughs, W. J. (2001): Climate Change - A Multidisciplinary Approach. Cambridge University Press 298p.

  9. Houghton, J. (1997): Global Warming. Cambridge University Press 250p.

  10. Nature folyóirat http://www.nature.com/

 

Utoljára frissítve: 2014-02-14