TGBE1118 Környezetklimatológia

A Földtudomány BSc szakos hallgatók számára differenciált szakmai tárgy a meteorológus szakirányon
A Környezettan BSc szakos hallgatók számára differenciált szakmai tárgy a monitorozó szakirányon

2+0 3 kredit K-Kollokviummal, azaz vizsgával végződő tantárgy - Írásbeli vizsga
Órák: Kedden 10 órától a M124

Előadók: Dr. habil Szegedi Sándor

A tantárgy oktatásának célja:

A tárgy oktatásának célja a mikro- és mezoléptékű klimatológiai térskálák, így az egyszerű és összetett felszínek, növényállományok, tájak és városok klímájának sajátosságainak bemutatása. Továbbá a levegőszennyezés meteorológiai vonatkozásainak ismertetése.

A tantárgy rövid tematikája:

A klimatológiai skálák térbeli és időbeli jellemzői. Kopár felszínek éghajlata: homoksivatag, hó- és jégfelszínek, vízfelszínek klímája. Terep/tájklíma: A tájklimatológia fogalma. A meteorológiai elemek változása a mezo- és mikroklimatikus térben. Alkalmazott számítási és mérési módszerek (a besugárzás időtartama, a horizontkorlátozás mértéke), terepi mérések. Városklíma: Városi sugárzási viszonyok, hősziget-effektus, városi cirkuláció. Budapest, Szeged és Debrecen városklíma kutatásai. Erdőklíma: A növényállományok klímája és hatásuk az egyes meteorológiai elemek alakulására. Az erdő hatása közvetlen környezetére. Levegőszennyezettség meteorológiai vonatkozásai. Városi levegőszennyező anyagok és hatásaik.

A tantárgy részletes tematikája:

 

Elsajátítandó ismeretek

1. hét

Bevezetés.Klimatológiai skálák térbeli és időbeli jellemzői.
 

2. hét

Kopár felszínek éghajlata: homoksivatag, hó- és jégfelszínek.

 

3. hét

Vízfelszínek, növénnyel borított felszínek klímájának sajátosságai.

 

4. hét

A növényállományok klímája, hatásuk egyes meteorológiai elemek alakulására. Erdőklimatológia.

 

5. hét

Erdőklimatológia. Összetett felszínek klimatológiai sajátosságai.

 

6. hét

Humánbiometeorológia.

 

7. hét

Légszennyezés meteorológiai vonatkozásai

 

8. hét

Szakmai napok

9. hét

Városklimatológia. A Városklíma definíciója, térbeli lehatárolása. Városi határrétegek. A városi felszín módosulásainak szerepe a helyiklíma alakításban

 

10. hét

Városklimatológia. A beépített területek vízmérlege és hatása az energiaegyenlegre

 

11. hét

Városklimatológia. A klímaelemek módosulása: légnedvesség, a csapadék, a légmozgások módosulásai a városokban. A városi hősziget

 

12. hét

Városklimatológia. A sugárzási egyenleg a városi területen

 

13. hét

A városi hősziget

 
14. hét
Írásbeli számonkérés
 

15. hét

Javítási lehetőség
 

Tételsor

 1. Klimatológiai skálák térbeli és időbeli jellemzői.
 2. Kopár felszínek éghajlata: homoksivatag, hó- és jégfelszínek.
 3. Vízfelszínek, növénnyel borított felszínek klímájának sajátosságai.
 4. A növényállományok klímája, hatásuk egyes meteorológiai elemek alakulására.
 5. Az Erdőklima jellemzői. Összetett felszínek klimatológiai sajátosságai.
 6. Humánbiometeorológia.
 7. Légszennyezés meteorológiai vonatkozásai
 8. Városklimatológia. A Városklíma definíciója, térbeli lehatárolása. Városi határrétegek. A városi felszín módosulásainak szerepe a helyiklíma alakításban
 9. Városklimatológia. A beépített területek vízmérlege és hatása az energiaegyenlegre
 10. Városklimatológia. A klímaelemek módosulása: légnedvesség, a csapadék, a légmozgások módosulásai a városokban. A városi hősziget
 11. Városklimatológia. A sugárzási egyenleg a városi területen

Ajánlott irodalom

 1. Justyák J. - Tar K. 1994: Debrecen éghajlata. KLTE, Debrecen
 2. Probáld F. 1974: Budapest városklímája. Akadémiai Kiadó, Budapest
 3. Rákóczi F. 1998: Életterünk a légkör. Mundus Magyar Egyetemi Kiadó, Budapest, 302p.
 4. Szász G. - Tőkei L. (szerk.) 1997: Meteorológia mezőgazdáknak, kertészeknek, erdészeknek. Mezőgazda Kiadó, Budapest
 5. Szász G. 1988: Agrometeorológia. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest,462p.
 6. Szepesi D. (szerk.) 1981: A levegőkörnyezet (levegőminőség és humánkomfort) tervezése. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 201p.
 7. Unger J. – Sümeghy Z. 2002: Környezeti klimatológia. Kisléptékű éghajlatok, városklíma. JATEPress, Szeged, 202p.
 8. Unger J. 1997: Lokális- és mikroklímák. JATE, Szeged, 157p.

 

Utolsó módosítás: 2015-09-15