TGBE1130 Légkörtan

I. éves környezettan BSc szakos hallgatók számára szakmai alapozó tárgy

Kredit: 4         2+1     kollokviummal záródó tárgy

Órák:

2 óra előadás:

Szerda 12-tól óra az M124 teremben

Dr. habil. Szegedi Sándor

1 óra gyakorlat:

Szerda 18-tól óra az M124 teremben

Dr. habil. Szegedi Sándor

A félév kollokviummal zárul, a vizsgára bocsátás feltétele a gyakorlaton szerzett aláírás.

A gyakorlaton az aláírás legalább 60%-os teljesítménnyel szerezhető!

A tantárgy oktatásának célja:

A tárgy oktatásának célja a fontosabb meteorológiai jelenségek fizikai hátterének feltárása, az ezzel kapcsolatos fogalmak és törvényszerűségek bemutatása. Alapvető klimatológiai ismeretek és a Földön kialakult éghajlatok szisztematikus ismertetése.

 A tematika:

A meteorológia és klimatológia feladata, felosztása, helye a tudományok rendszerében. A légkör fogalma, evolúciójára vonatkozó elméletek. A Föld jelenlegi légkörének összetétele, kiterjedése, tömege, függőleges tagozódása. Az üvegház-hatás és az „ózonlyuk” problémája. A sugárzás legfontosabb fizikai törvényei. A Nap, a földfelszín és a légkör sugárzása. A légnyomás fogalma, izobár vonalak és felületek. A bárikus mező ábrázolása meteorológiai térképeken. A száraz levegő függőleges mozgása. Kondenzációs folyamatok a légkörben, felhő-, köd- és csapadékképződés. A levegő vízszintes áramlása, a gradiens szélmodell. A légtömegek osztályozása. Időjárási frontok. A legfontosabb légnyomási képződmények szerkezete és időjárása. Az éghajlat fogalma, az éghajlatot kialakító tényezők. A légkör általános és helyi cirkulációi, a tengeráramlások szerepe a kontinensek éghajlatának módosításában. A hőmérséklet térbeli és időbeli változása, a csapadék eloszlása a Földön. A Föld éghajlati öveinek és területeinek áttekintése. Éghajlati rendszerek, a kontinensek éghajlatának áttekintése.

A gyakoratokon a klimatológiai adatsorok matematikai-statisztikai elemzésén túl, a Földön előforduló éghajlatok ismeretetése Köppen osztályozása alapján.

A félév programja:

Időpont

Előadás

Gyakorlat

1. hét Bevezetés. Bevezetés.

2. hét

A meteorológia feladata, felosztása, helye a tudományok rendszerében, a légkör eredete, kialakulása, a légkör határai

Matematikai statisztikai módszerek a klimatológiában I.
(átlag, szórás, hisztogram, kvantilisek) - Lázár István

3. hét

A Föld jelenlegi légkörének összetétele, kiterjedése, tömege, függőleges tagozódása (szerkezete).

Matematikai statisztikai módszerek a klimatológiában II. - Lázár István

4. hét

Az üvegház-hatás és az „ózonlyuk” problémája. Aeroszolok

Matematikai statisztikai módszerek a klimatológiában III. - Lázár István

5. hét

A sugárzás legfontosabb fizikai törvényei.

Az éghajlat ábrázolása - Tóth Tamás

6. hét

A Nap, a földfelszín és a légkör sugárzása.

Az éghajlat osztályozása - Tóth Tamás

7. hét Szakmai napok

8. hét

Kondenzációs folyamatok a légkörben, felhő-, köd- és csapadékképződés

Köppen éghajlati rendszere

9. hét

A levegő vízszintes áramlása, a gradiens szélmodell.

Köppen éghajlati rendszere

10. hét

A légtömegek osztályozása. Időjárási frontok.

Köppen éghajlati rendszere

11 hét

A légnyomás fogalma, izobár vonalak és felületek. A bárikus mező ábrázolása meteorológiai térképeken. A legfontosabb légnyomási képződmények szerkezete és időjárása.

Éghajlat-meghatározás I.

12. hét

A légkör általános és helyi cirkulációi, a tengeráramlások szerepe a kontinensek éghajlatának módosításában.

Éghajlat-meghatározás II.

13. hét

 

ZH – írásbeli vizsga

14. hét

 

Javító ZH – írásbeli vizsga

 

Ajánlott irodalom:

  1. http://www.klimadiagramme.de
  2. Péczely György (1979): Éghajlattan. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 336p.
  3. Justyák János (1995): Klimatológia. KLTE, Debrecen, 227p.
  4. Dobosi Zoltán -Felméry László (1976): Klimatológia. ELTE TTK, Budapest, 496p.
  5. Szász Gábor és Tőkei László (szerk., 1997): Meteorológia mezőgazdáknak, kertészeknek, erdészeknek. Mezőgazda Kiadó, 722p.
  6. Czelnai Rudolf, Götz Gusztáv és Iványi Zsuzsanna (1991): Bevezetés a meteorológiába II.: A mozgó légkör és óceán. ELTE, Bp, 403p.
  7. Czelnai Rudolf (1995): Bevezetés a meteorológiába I.: Légkörtani alapismeretek. ELTE, Budapest, 247p.
  8. Tar Károly (1996): Általános meteorológia. KLTE, Debrecen, 114p.
    Utoljára frissítve: 2014-10-01