TGBE0902 Magyarország éghajlata

Szakmai törzsanyag a Földtudományi BSc alapszakon, minden szakirányon.
Előfeltétel: (TGBL0702) vagy (TGBE0702 és TGBG0702)
3+0 4kr elmélet

Órák: Csütörtökön 16 órától az Matematika Épület 426 teremben, Kollokviummal végződő tárgy.
Előadó: Dr. habil Szegedi Sándor.

Tematika

Magyarország éghajlatának általános jellemzése, a kialakító tényezők. Magyarország Péczely-féle makroszinoptikus helyzetei. Az éghajlati elemek térbeli és időbeli változása hazánk területén: A globálsugárzás, a napfénytartam, a felhőzet, a lég- és talajhőmérséklet napi és évi járása, területi eloszlása. A léghőmérséklet extrém értékei, a téli, a fagyos, a nyári és a hőségnapok területi változása. A talajhőmérséklet szélsőségei. A relatív nedvesség, a csapadékmennyiség és a párolgás napi és évi menete, területi eloszlása. A csapadékos napok számának és a csapadék intenzitásának évszakos és területi eloszlása. Hazánk vízháztartásának legfontosabb jellemzői. A légnyomás, a szélirány és a szélsebesség napi és évi járása, eloszlása, uralkodó szélirányok. A különböző légtömegek gyakorisága Magyarországon.
Hegyvidékeink éghajlata. Az éghajlat szerepe hazánk vegetációjának kialakításában. Magyarország éghajlati körzetei. A globális klímaváltozás hatása hazánk éghajlatára.

 

A tantárgy részletes tematikája:


 •  
 • Elsajátítandó ismeretek
 • 1. hét
 • Bevezetés
 • Magyarország éghajlatának általános jellegzetességei.-Az ország éghajlatát kialakító tényezők:
 • Fekvése
 • Akciócentrumok, légtömegek hatása
 • A Péczely-féle makroszinoptikus helyzetek.
 •  
 • 2. hét
 • Az éghajlati elemek idő és térbeli változásai Magyarország terülén I.- A napsugárzás
 • A napsugárzás intenzitásának tér és időbeli dinamikája
 • A potenciális globálsugárzás
 • A tényleges globálsugárzás
 • A fotoszintetikusan aktív sugárzás
 • Az albedó
 • A teljes sugárzási egyenleg
 • A napsugárzás időtatama
 • A napsütéses órák számának alakulása az ország egyes területein
 •  
 • 3. hét
 • Az éghajlati elemek idő és térbeli változásai Magyarország terülén II. - A hőmérséklet
 • A talajhőmérséklet
 • A hőmérséklet napi és éves dinamikája a talaj különböző mélységeiben.
 • A talajfagy.
 • A léghőmérséklet
 • Az évi középhőmérséklet
 • A júliusi és januári középhőmérséklet
 • A hőmérséklet évi közepes ingása
 • A tenyészidőszak középhőmérsékletében mutatkozó területi eltérések magyarázata
 • Téli és nyári küszöbnapok
 • A hőmérsékleti görbe menetében jelentkező szingularitások.
 •  
 • 4. hét
 • Az éghajlati elemek idő és térbeli változásai Magyarország terülén III. -Párolgás légnedvesség, köd, a felhőzet
 • Az evapotranspiráció
 • A potenciális és tényleges evapotranspiráció idő- és térbeli dinamikája.
 • A gőznyomás és a relatív nedvesség idő- és térbeli változásai.
 • A köd kialakulása
 • A ködgyakoriság idő- és térbeli különbségei.
 • A felhőzet általános jellegzetességei
 • A felhőzet napi- és éves dinamikája, valamint területi jellegzetességei.
 •  
 • 5. hét
 • Az éghajlati elemek idő és térbeli változásai Magyarország területén IV. - A csapadék 1.
 • A csapadék általános jellemzői, kialakulása.
 • A csapadék napi dinamikája a nyári és a téli félévben.
 • Az évi és évszakos csapadék mennyiség térbeli eltérései.
 • Csapadékhiányos időszakok, az aszályveszély.
 • A domborzat hatása a csapadékra.
 • Különböző küszöbérték feletti csapadékok gyakorisága.
 • Zivatarok, jégeső. A csapadék és a talajerózió kapcsolata.
 •  
 •  
 • 6. hét
 • Az éghajlati elemek idő és térbeli változásai Magyarország területén IV. - A csapadék 2.
 • A havazás és a hótakaró általános jellegzetességei.
 • A havas és hótakarós napok számának alakulása az ország egyes területein.
 • Az átlagos maximális hóvastagság területi különbségei.
 • A tengerszint feletti magasság és a hótakaró közötti összefüggések.
 • A zúzmara kialakulása; mennyisége és gyakorisága az ország egyes területein.
 •  
 • 7. hét
 •  
 • Az éghajlati elemek idő és térbeli változásai Magyarország területén V. - A légnyomás
 • A légnyomás különbségek és a szél kialakulása közti összefüggések.
 • A légnyomás napi és éves menete; területi különbségei országunk területén; az akciócentrumok hatásai.
 •  
 • 8. hét
 • Szakmai hét
 • 9. hét
 • Az éghajlati elemek idő és térbeli változásai Magyarország területén VI. Szélviszonyok
 • A szél általános jellegzetességei; iránya, sebessége, az uralkodó szélirány.
 • Az uralkodó szélirányok országunk területén, a négy szélrégió.
 • A szélsebesség napi és éves mente.
 • Az évi és évszakos átlagos szélsebesség területi könbségei
 •  
 • 10. hét
 • Magyarország éghajlati körzetei
 • Magyarország éghajlati körzetei a Köppen- és a Trewartha-féle éghajlati rendszer szerint.
 • A Kakas-féle természetes kritériumok alapján történő éghajlati körzet felosztás
 • Péczely éghajlati körzet beosztása.
 • 11. hét
 • Magyarország nagytájainak éghajlati jellemzése I.
 • A Nagyalföld
 • a Kisalföld
 • a Nyugat-magyarországi peremvidék éghajlatának rövid jellemzése (általános sajátságok, törzsértékek, szélsőségek).
 • 12. hét
 • Magyarország nagytájainak éghajlati jellemzése II.
 • A Dunántúli-dombság
 • Dunántúli-középhegység
 • Az Északi-középhegység éghajlatának rövid jellemzése ( általános sajátságok, törzsértékek, szélsőségek).
 •  
 • 13. hét
 • A globális felmelegedés várható hatásai Magyarországon
 • 14. hét
 • Zárthely dolgozat az előadások anyagából
 • 15. hét
 • Javítási lehetőség

 

Tételsor

 1. Magyarország éghajlatának általános jellemzése, a kialakító tényezők.
 2. Magyarország Péczely-féle makroszinoptikus helyzetei.
 3. Az éghajlati elemek térbeli és időbeli változása hazánk területén:
 4. A globálsugárzás, a napfénytartam, a felhőzet, a lég- és talajhőmérséklet napi és évi járása, területi eloszlása.
 5. A léghőmérséklet extrém értékei, a téli, a fagyos, a nyári és a hőségnapok területi változása.
 6. A relatív nedvesség, a csapadékmennyiség és a párolgás napi és évi menete, területi eloszlása.
 7. A csapadékos napok számának és a csapadék intenzitásának évszakos és területi eloszlása.
 8. A légnyomás, a szélirány és a szélsebesség napi és évi járása, eloszlása, uralkodó szélirányok.
 9. A különböző légtömegek gyakorisága Magyarországon.
 10. Hegyvidékeink éghajlata.
 11. Magyarország éghajlati körzetei.
 12. A globális klímaváltozás hatása hazánk éghajlatára


Ajánlott irodalom

 1. Justyák János (1998): Magyarország éghajlata. KLTE, Debrecen, 118p.
 2. Károssy Csaba (1999): Légkörtan I. - Általános meteorológia. OSKAR Kiadó, Szombathely, 157p.
 3. Szász Gábor - Tőkei László (szerk., 1997): Meteorológia mezőgazdáknak, kertészeknek, erdészeknek. Mezőgazda Kiadó,  Budapest

Utolsó módosítás: 2012-03-07