TGME0102 Megújuló energiák

Differenciál szakmai tantárgy a Környezettudományi MSc alklamazott ökológus szakirányon,

Választható tantárgy a Földrajz tanár MSc szakos hallgatók számára.

Heti óraszám: 2+0+0
Kredit értéke: 3
Előfeltétel:

K-kollokviummal végződő tárgy Írásbeli beszámoló a vizsgaidőszak első hetében

Órák: szerda 8-10 óra között az M124 teremben.
Tantárgyfelelős: Bíróné Dr. Kircsi ANdrea

Oktató: Dr. Tóth Tamás

A tantárgy rövid tematikája:

A megújuló energia fogalma, legfontosabb jellemzői. Az energiatermelés és energiafogyasztás szerkezete a világon, Európában (EU) és Magyarországon. A légköri erőforrások fogalma, hasznosítása: a nap-, a szél- és a vízenergia mennyiségének éghajlati aspektusai, a potenciálok meghatározásának módszerei, alkalmazásuk történeti áttekintése és módjai. A bioenergia fogalma, hasznosítása: a biomassza, a biogáz és a bio-hajtóanyag, mint energiaforrás, alkalmazásuk történeti áttekintése és módjai. A geotermális energia hasznosítása: termálvíz, hőszivattyú. Szél-, nap-, víz-, bio- és geotermális erőművek Magyarországon. A megújuló energiaforrások alkalmazásának társadalmi vonatkozásai: energiapolitika, támogatási rendszer, társadalmi tudatosság.

A tantárgy részletes tematikája:

 

Elsajátítandó ismeretek

Február 19.

Bevezetés

Február 26.

A megújuló energia, a légköri erőforrások fogalma, legfontosabb jellemzői.

Március 05.

Az energiatermelés és energiafogyasztás szerkezete a világon, Európában (EU) és Magyarországon. Energiapolitika és klímaváltozás.

Március 12.

Szélenergia hasznosítás: potenciálok

Március 19.

Szélenergia-hasznosítás lehetőségei

Március 26.

Napenergia-hasznosítás klimatológiai aspektusai

Április 02.

Szakmai napok

Április 09.

Napenergia-hasznosítás lehetőségei

Április 16.

Szilárd biomassza-hasznosítás lehetőségei

Április 23.

Biogáz előállítás és hasznosítása az energiatermelésben

Május 07.

Bioüzemanyagok csoportosítása, hasznosításának lehetőségei

Május 14.

Vízenergia potenciált meghatározó tényezők

Május 21.

Vízenergia-hasznosítás lehetőségei és eszközei

Ajánlott irodalom

Bai A. 2009: Első generációs bio-hajtóanyagok alkalmazása a helyi tömegközlekedésben. – Habilitációs értekezés. Debreceni Egyetem Agrár- és Műszaki Tudományok Centruma Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar. Debrecen. pp. 26–28.
Bai A. 2012: Az energetikai célú biomassza hasznosításának társadalmi-gazdasági kérdései a Hernád-völgyben. – In. Lázár I. (szerk.): A megújuló energiaforrások hasznosításának természeti, társadalmi és gazdasági lehetőségei a Hernád-völgyben. Debreceni Egyetem Meteorológiai Tanszék, Debrecen. pp. 47–60.
Bank K. 2008: Kooperációs reményeink a Kárpát-medence megújuló energiaforrásainak hasznosításában. – In. Fodor I.–Suvak A. (szerk.): A fenntartható fejlődés és a megújuló természeti erőforrások környezetvédelmi összefüggései a Karpát-medencében. MTA RKK. Pécs. pp. 131–137.
Barótfi I.–Ertsey A.–Klimó E.–Licskó B.–Rudolf S.–Sudár E.–Zielinski B. 1999: Autonóm kisrégió – országos ajánlás. – FILUM Kiadó, Budapest. pp. 73–142.
Bella Sz.–Major Gy.–Nagy Z. 2006: Napenergia, mint megújuló energiaforrás – magyarországi lehetőségek, In. Magyarországi szél és napenergia kutatás eredményei, Szerk. Dobi Ildikó, Országos Meteorológiai Szolgálat, Budapest
Büki G. 2010c: Megújuló energiák hasznosítása. – In. Lovas R. (szerk.): Köztestületi stratégiai programok. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest. pp. 82–85.
Farkas I. 2003: Napenergia a mezőgazdaságban. – Mezőgazda Kiadó, Budapest. pp.                 150-153., pp. 157-164.
Hajdú J. 2006: Mezőgazdasági eredetű biomasszák energetikai hasznosítása Magyarországon. – Bioenergia 1. 1. 9. p.
Hunyár M. 2002. A megújuló és környezetbarát energetika villamos gépei és szabályozásuk Szerk. Műegyetemi Kiadó, 2002.
Kapocska L.–Tóth T.–Vass R. 2012: A szél- és napenergia ismertsége a Hernád-völgy településein. – In. Lázár I. (szerk.): A megújuló energiaforrások hasznosításának természeti, társadalmi és gazdasági lehetőségei a Hernád-völgyben. Debreceni Egyetem Meteorológiai Tanszék, Debrecen. pp. 73–83.
Kohlheb N.–Pataki Gy.–Porteleki A.–Szabó B. 2009: A megújuló energiaforrások társadalmi hasznosságának értékelése. – ESSRG Kft. Budapest. pp. 6–22.
Kullman L.–Lakatos K.–Ötvös P. 2003. A hazai megújuló energetikai potenciál reális értékeinek közelítő meghatározása a vízenergia hasznosítás területén. MTA Energetikai Bizottság Megújuló Energetikai Technológiák Albizottság, Budapest
Kacz K.–Neményi M. 1998. Megújuló energiaforrások. Mezőgazdasági Szaktudás Kiadó, 1998.
Prokai R.–Péti M.–Szilágyi Gy. 2010: Helyi alternatív energia, autonóm kisközösségi energiaellátás. – In. Czene Zs.–Ricz J. (szerk.): Területfejlesztési füzetek 2. Helyi gazdaságfejlesztés, ötletadó megoldások, jó gyakorlatok. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) és a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM), Budapest. pp. 101–102; pp. 104–109.
Sabady, P. R. 1980. A napenergia épületgépészeti hasznosítása. Műszaki Könyvkiadó
Sembery P.–Tóth L. (szerk.) 2004: Hagyományos és            megújuló energiák. Szaktudás Kiadó Ház Budapest, pp. 283-298.
Szendrei J. 2005: Biogáz előállítása mezőgazdasági hulladékokból és melléktermékekből. –„Energia és Mezőgazdaság” Fórum. Balmazújvárosi Környezetvédelmi Csoport. pp. 12–14.
Tar K. 2012: Szélklimatológiai vizsgálatok a Hernád-völgyben. – In. Lázár I. (szerk.): A megújuló energiaforrások hasznosításának természeti, társadalmi és gazdasági lehetőségei a Hernád-völgyben. Debreceni Egyetem Meteorológiai Tanszék, Debrecen. pp. 21–31.
Tar K.–Keveiné Bárány I.–Tóth P. – Vágvölgyi S. 2001. A szélenergia hasznosításának lehetőségei Magyarországon. A légköri erőforrások hasznosításának meteorológiai alapjai, Országos Meteorológiai Szolgálat

Tóth T.–Szalontai L.–Spéder F.–Vass R. 2012: A biomassza hasznosításának társadalmi megítélése a Hernád völgyében. – In. Lázár I. (szerk.): A megújuló energiaforrások hasznosításának természeti, társadalmi és gazdasági lehetőségei a Hernád-völgyben. Debreceni Egyetem Meteorológiai Tanszék, Debrecen. pp. 61–72.

Utoljára frissítve: 2014-02-13