TGBE0701 Meteorológia és klimatológia I.

I. éves földrajz és földtudomány BSc szakos hallgatók számára alapozó tárgy.

2+0 3 kredit K-Kollokviummal, azaz szóbeli vizsgával végződő tantárgy
Órák: Hétfőn 12 órától a K/3-ban, Kedden 12 órától a K/1-ben 2 óra előadás
Előadó: Dr. habil. Szegedi Sándor

A tantárgy oktatásának célja:

A tárgy oktatásának célja a fontosabb meteorológiai jelenségek fizikai hátterének feltárása, az ezzel kapcsolatos fogalmak és törvényszerűségek bemutatása.

A tantárgy rövid tematikája:

A meteorológia fogalma és helye a tudományok rendszerében. A légköri folyamatok jellemzése. A légkör szerkezete és összetétele: a légköri gázok, szilárd és cseppfolyós anyagok a légkörben. A meteorológiai sugárzástan alapjai: Az elektromágneses sugárzás legfontosabb fizikai törvényei. A szoláris éghajlat. A napsugárzás veszteségei a légkörben. A napenergia. A földfelszín és a légkör kisugárzása. A légköri alkotók éghajlat-módosító hatása. A száraz levegő: A száraz levegő termodinamikája. A száraz levegő függőleges mozgása. A száraz levegő állapotjelzőinek változása a magassággal. A barometrikus magasságformula gyakorlati alkalmazásai. Nedves levegő: A vízgőztartalom mérőszámai. Az általános gázegyenlet a nedves levegőre. A nedves levegő adiabatikus folyamatai. A légkör egyensúlyi állapotai. Kondenzáció a légkörben. Felhőfajták. Csapadékképződés. Csapadékfajták. A savas csapadék. A levegő vízszintes áramlása: A gradiens szélmodell. A súrlódás hatása a szélre. Szélprofil, szélenergia. A légnyomási mező térképes ábrázolása. Légtömegek. Időjárási frontok. A bárikus mező alapvető formái.

A tantárgy részletes tematikája:

1. hét

Bevezetés

2. hét

A meteorológia fogalma, kialakulása, helye a tudományok rendszerében; alapfogalmai. A légköri folyamatok jellemzése

3. hét

A légkör szerkezete és összetétele. Változások a levegő összetételében. Szilárd és cseppfolyós anyagok a légkörben

4. hét

A meteorológiai sugárzástan alapjai. Az elektromágneses sugárzás legfontosabb fizikai törvényei

5. hét

A száraz levegő termodinamikai jellemzése, függőleges mozgása. A száraz levegő állapothatározóinak változása a magassággal. A barometrikus magasságformula és annak gyakorlati alkalmazása

6. hét

A nedves levegő. A vízgőztartalom mérőszámai. Az általános gázegyenlet a nedves levegőre. A nedves levegő adiabatikus folyamatai

7. hét

A légkör egyensúlyi állapotai. Kondenzáció a légkörben. Felhőfajták

8. hét

Szakmai hét

9. hét

Csapadékképződés. Csapadékfajták. Savas csapadék

10. hét

A levegő vízszintes áramlása. A gradiens szélmodell

11. hét

A súrlódás hatása a szélre. A szélprofil

12. hét

Légtömegek, időjárási frontok

13. hét

A bárikus mező alapvető formái: mérsékeltövi és trópusi ciklonok, anticiklonok,  a légnyomási gerinc, csatorna és nyereg

14. hét

Zárthelyi dolgozat az előadások anayagából

15. hét

Javítási lehetőség

 

Tételsor 2017

 1. A légköri folyamatok jellemzésére használt alapfogalmak. A légkör kialakulása, szerkezete, az egyes légköri szférák jellemzése.
 2. A légkör összetétele: légköri gázok és aeroszolok. A savas csapadék.
 3. Az elektromágneses sugárzás fogalma, jellemzése, legfontosabb fizikai törvényei.
 4. A levegő függőleges mozgásai, a légkör egyensúlyi állapotai.
 5. Kondenzáció a légkörben. A felhők osztályozása.
 6. Csapadékképződés folyamatai, a csapadék fajtái.
 7. A levegő vízszintes áramlása, a szél. A szél kialakulása a szabad légkörben és a súrlódási rétegben.
 8. A légnyomási mező térképes ábrázolása.
 9. Az időjárási front fogalma, fajtái, ezek jellemzése.
 10. Alacsony és magasnyomású légköri képződmények, mérsékeltövi és trópusi ciklonok, anticiklonok.

 

 

Ajánlott irodalom

 1.  Tar Károly (1996): Általános meteorológia. KLTE, Debrecen, 114p.
 2.   Péczely György (1979): Éghajlattan. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 336p.
 3.   Justyák János (1995): Klimatológia. KLTE, Debrecen, 227p.
 4.   Dobosi Zoltán -Felméry László (1976): Klimatológia. ELTE TTK, Budapest, 496p.
 5.   Szász Gábor és Tőkei László (szerk., 1997): Meteorológia mezőgazdáknak, kertészeknek,  erdészeknek. Mezőgazda Kiadó, 722p.
 6. Czelnai Rudolf (1995): Bevezetés a meteorológiába I.: Légkörtani alapismeretek. ELTE, Budapest, 247p.
 7. Czelnai Rudolf, Götz Gusztáv és Iványi Zsuzsanna (1991): Bevezetés a meteorológiába II.: A mozgó légkör és óceán. ELTE, Bp, 403p.

 

Utolsó módosítás: 2017-12-06