TGBE0702 Meteorológia és klimatológia II.

Földtudomány és Földrajz BSc szakos hallgatók számára kötelező tárgy

1 kredit Kollokviummal záródó tárgy
Előfeltétel: TGBE0701 Meteorológia és klimatológia I.

Órák:

Előadás: Dr. Szegedi Sándor Kedd 14 és 15 óra K/1

Földrajz Bsc, Földrajz minor és Földtudomány BSc szakos hallgatóknak

 

A félév programja

Időpont

Előadás

Február 9. Bevezetés.
Február 16. A klimatológia feladata, felosztása, tudományközi helyzete. Éghajlati alapfogalmak.
Február 23. Éghajlat-alakító tényezők I.
Extraterresztrikus tényezők
Március 2. Éghajlat-alakító tényezők II.
Terresztrikus hatások
Március 9. Éghajlati rendszer elemei I.:
Hidroszféra, Krioszféra,
Március 16. Éghajlati rendszer elemei II.:
Bioszféra, felszín - légkör kölcsönhatások
Március 23. Éghajlati elemek időbeli
változása a Földön I.
Március 30. Éghajlati elemek időbeli
változása a Földön II.
Április 6. Oktatási szünet
Április 13. Éghajlati elemek időbeli
változása a Földön III.
Április 20. Általános cirkuláció
Április 27. Éghajlati elemek övezetes rendje I.
Május 4. Éghajlati elemek övezetes rendje II.
Május 11 Éghajlati elemek övezetes rendje III.
Május 18. Első vizsgaidőpont!
Írásbeli kollokvium az előadások anyagából


Ajánlott irodalom

  1. Péczely György (1979): Éghajlattan. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 336p.
  2. Justyák János (1995): Klimatológia. KLTE, Debrecen, 227p.
  3. Dobosi Zoltán -Felméry László (1976): Klimatológia. ELTE TTK, Budapest, 496p.
  4. Szász Gábor és Tőkei László (szerk., 1997): Meteorológia mezőgazdáknak, kertészeknek, erdészeknek. Mezőgazda Kiadó, 722p.
  5. Czelnai Rudolf, Götz Gusztáv és Iványi Zsuzsanna (1991): Bevezetés a meteorológiába II.: A mozgó légkör és óceán. ELTE, Bp, 403p.
  6. Czelnai Rudolf (1995): Bevezetés a meteorológiába I.: Légkörtani alapismeretek. ELTE, Budapest, 247p.
  7. Tar Károly (1996): Általános meteorológia. KLTE, Debrecen, 114p
  8. http://www.klimadiagramme.de
Utolsó módosítás: 2010-02-08