TGBG0702 Meteorológia és klimatológia II. gyakorlat

 

A tantárgyfelelős neve: dr. habil Szegedi Sándor

 A tárgy oktatójának neve/tanszéke: Dr. Lázár István, Dr. Tóth Tamás, Meteorológiai tanszék

 Óraszám/hét: 2

 Kreditszám: 2

 

A tantárgy felvételének előzetes követelménye: Meteorológia és klimatológia I. (TGBE0701)

Tantárgyteljesítési követelmény:

 1. a tanórákon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetősége: a gyakorlat látogatása kötelező, három hiányzás lehetséges
 2. a félévközi ellenőrzések száma, témaköre, időpontja, pótlás és javítás lehetősége: Az ellenőrzések száma egy alkalom, a számonkérés témaköre a teljes féléves anyag, időpontja május 12./13. és a javítás illetve a pót zárthelyi dolgozat időpontja május 19./20. szintén az óra időpontjában. A szemináriumi dolgozat beadásának határideje 2014. április 10. 12. óra. A szemináriumi dolgozat határidőn túli leadása nem lehetséges.
 3. a teljesítésértékelés (számonkérés) módja: A tárgy gyakorlati jeggyel zárul. A számonkérés módja a szorgalmi időszak végén egy zárthelyi dolgozat írása és egy szemináriumi dolgozat készítése. A gyakorlati jegy e kettő %-os értékéből tevődik össze, melynek aránya: ZH 50%, szemináriumi dolgozat 50%.

A tárgy tematikája: (a kurzus heti bontásbeli tematikája)

1. hét

Bevezetés.

2. hét

Matematikai statisztika I.

3. hét

Matematikai statisztika II.

4. hét

Matematikai statisztika III.
Walter-Lieth diagram rajzolása.

5. hét

Éghajlati típusok felismerése Walter-Lieth diagram segítségével.

6. hét

Az éghajlat osztályozása.

7. hét

Szakmai napok – nincs oktatás

8. hét

Köppen éghajlati rendszere I.
Szakirány választás

9. hét

Köppen éghajlati rendszere. II.

10. hét

Húsvét – nincs oktatás.

11. hét

A Föld Éghajlati öveinek jellemzése I.

12. hét

A Föld Éghajlati öveinek jellemzése II.

13. hét

ZH a gyakorlatok anyagából

14. hét

Javítási lehetőség – pót ZH

 

Köppen térkép

A felkészüléshez ajánlott irodalmak:

 1. http://www.klimadiagramme.de
 2. Péczely György (1979): Éghajlattan. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 336p.
 3. Justyák János (1995): Klimatológia. KLTE, Debrecen, 227p.
 4. Dobosi Zoltán -Felméry László (1976): Klimatológia. ELTE TTK, Budapest, 496p.
 5. Szász Gábor és Tőkei László (szerk., 1997): Meteorológia mezőgazdáknak, kertészeknek, erdészeknek. Mezőgazda Kiadó, 722p.
 6. Czelnai Rudolf, Götz Gusztáv és Iványi Zsuzsanna (1991): Bevezetés a meteorológiába II.: A mozgó légkör és óceán. ELTE, Bp, 403p.
 7. Czelnai Rudolf (1995): Bevezetés a meteorológiába I.: Légkörtani alapismeretek. ELTE, Budapest, 247p.
 8. Tar Károly (1996): Általános meteorológia. KLTE, Debrecen, 114p.

 


Utolsó módosítás: 2017-02-27