TGBG1129 Meteorológiai terepi mérések

Differenciált szakmai tárgy a Földtudományi BSc alapszakon, meteorológia szakirányon.
Előfeltétel: TGBL0702.
1óra elmélet és 1óra gyakorlat Kedden 12 órától a E/213 teremben,
Előadó: Dr. Szegedi Sándor. Gyakorlatvezető: Tóth Tamás

A tárgy célja, hogy terepi körülmények között ismertesse meg a hallgatókkal az alapvető meteorológia mérések, megfigyelések módszereit.

Tematika

A kurzus keretében a hallgatók részvevői a tanszék által meghatározott témához kapcsolódó (szélklimatológia, városklimatológia stb.) expedíciós terepi mérésekben, megfigyelésekben, illetve betekintést nyerhetnek a mért adatok feldolgozásának gyakorlatába. A kurzus folyamán hazai meteorológiai megfigyelőhelyeket keresünk fel, és bekapcsolódunk az ott folyó meteorológiai operatív munkába.

Segédanyag a felkészüléshez

1. előadás

2. előadás

3. előadás

 


Ajánlott irodalom

Czelnai R.1993: Bevezetés a meteorológiába III.: A meteorológia eszközei és módszerei. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest
Makra L. 1991: Meteorológiai műszertan. JATEPress, Szeged
Szász G. - Tőkei L. (szerk.) 1997: Meteorológia mezőgazdáknak, kertészeknek, erdészeknek Mezőgazda Kiadó, Budapest

 

Utoljára módosítva:2010-03-26