TGBE1122 Repülésmeteorológia

A Földtudomány BSc szakos hallgatók számára differenciált szakmai tárgy a meteorológus szakirányon

A tantárgyfelelős neve:
A tárgy oktatójának neve/tanszéke: Dr. Wantuch Ferenc
Óraszám/hét:2
Kreditszám:3
A tantárgy felvételének előzetes követelménye: TGBE0702 és TGBG0702

Tantárgyteljesítési követelmény:

  1. a tanórákon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetősége
  2. a félévközi ellenőrzések száma, témaköre, időpontja, pótlás és javítás lehetősége
  3. a teljesítésértékelés (számonkérés) módja: kollokvium

A tárgy tematikája: (a kurzus heti bontásbeli tematikája)


1.hét

Bevezetés, a félévi követelmények és az ajánlott irodalom ismertetése

2. hét

A repülés fizikai alapjai. Aerodinamikai alapfogalmak.

3. hét

A repülőgép felépítése. A repüléssel kapcsolatos fontos fogalmak.

4. hét

A levegő nyomása. Barometrikus magasságmérés, normál légkör, QFE, QNH.

5. hét

A levegő nedvessége.

6. hét

Légoszlop egyensúlyi helyzetei. Felhőzet, köd, csapadék. Látástávolság.

7. hét

Időjárási frontok. Orografikus hatások. Futóáramlások.

8. hét

A zivatarok és hatásaik a repülésre.

9. hét

Szakmai hét

10. hét

A szél szerepe a repülésben. Turbulencia, CAT.

11. hét

Alacsonyszintű szélnyírás veszélye. A microburst fogalma és jelentősége.

12. hét

A repülőgépek jegesedésének problémája. Jegesedés feltételei.

13. hét

Jegesedési formák. Eljegesedett repülőgép viselkedése.

14. hét

Repülésmeteorológiai produktumok, briefing

15. hét

Repülésmeteorológiai táviratok

Ajánlott irodalom:

  1. Terry T. Lankford: Aviation Weather Handbook 2000
  2. http://euro.wx.propilots.net/ Aktuális repülésmeteorológiai előrejelzések Európa területére
  3. http://meted.ucar.edu/topics_aviation.php Repülésmeteorológiai tényezők és előrejelzésük
  4. Sándor, V. – Wantuch, F. 2004: Repülésmeteorológia. OMSZ 2004

Utolsó módosítás: 2015-09-15