TGBE1125 Szinoptikus meteorológia I.

A tárgy oktatójának neve/tanszéke: Dr. Wantuch Ferenc
Óraszám/hét:2
Kreditszám:3
A tantárgy felvételének előzetes követelménye: TGBE0702 és TGBG0702
Tantárgyteljesítési követelmény:

  1. a tanórákon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetősége
  2. a félévközi ellenőrzések száma, témaköre, időpontja, pótlás és javítás lehetősége
  3. a teljesítésértékelés (számonkérés) módja: kollokvium

A tárgy tematikája: (a kurzus heti bontásbeli tematikája)

1.hét

Bevezetés, a félévi követelmények és az ajánlott irodalom ismertetése

2. hét

Szinoptikus meteorológia kezdetei, története.

3. hét

Megfigyelések és kódok.

4. hét

A Kárpát-medence szinoptikus meteorológiai sajátosságai. Az egyes meteorológiai elemek mezői és azok megjelenítése.

5. hét

A légköri jelenségek nagyságrendi csoportosítása méret, élettartam és energiatartalom alapján.

6. hét

A nyomásmező és a szélmező tulajdonságai. Áramlások szerepe a szinoptikus analízisben.

7. hét

A légkör függőleges szerkezete. A függőleges mozgások szerepe a légköri mozgásjelenségekben, ezek meghatározásának lehetőségei.

8 . hét

A mérsékelt szélességek nyomási rendszereinek keletkezése és tulajdonságai. A polárfront-elmélet.

9. hét

Szakmai hét

10. hét

Légtömegek, légtömeganalízis. Időjárási frontok fajtái, szerkezetük és időjárás-alakító szerepük.

11. hét

A tropopauza szerkezete és jelentősége. A jet stream szerepe a szinoptikus rendszerekben.

12. hét

Energiaátalakulások, termikus és mechanikus hatások szinoptikus rendszerekben.

13. hét

A szinoptikus analízis eszközei.

14. hét

Prognózis, az egyes meteorológiai elemek előrejelzése.

15. hét

Szinoptikus előrejelzések készítése és a beválás vizsgálata.

 

Tömbösítés időpontjai:

Időpont, hely

 

 

 

 

 

 

 

Ajánlott irodalom:

  1. Bodolainé Jakus E.: Magyar szinoptikus meteorológiai kutatások 1955-1995
  2. Országos Meteorológiai Szolgálat, Budapest, 1996
  3. 2.Makainé Császár Margit és Tóth Pál: Szinoptikus meteorológia I. Tankönyvkiadó, 1978
  4. Makainé Császár Margit és Tóth Pál: Szinoptikus meteorológia II. Tankönyvkiadó, 1978
  5. Manfred Kurz: Szinoptikus meteorológia. OMSZ Kiadvány, 1986
  6. Tóth P. (szerkesztő): Közös kód a különböző típusú földfelszíni szinoptikus állomások megfigyeléseinek jelölésére. Országos Meteorológiai Szolgálat, Budapest, 1981

 

Utoljára frissítve: 2015-09-15