TGBE1126 Szinoptikus meteorológia II.

A Földtudomány BSc szakos hallgatók számára differenciált szakmai tárgy a meteorológus szakirányon

0+2 2 kredit G-Gyakorlati jeggyel végződő tantárgy
Órák: Csütörötökönként tömbösítve 10-16 óra között
Előadó és gyakorlatvezető: Dr. Wantuch Ferenc meteorológus

A tantárgy felvételének előzetes követelménye: TGBE1125 Szinoptikus meteorológia I. sikeres teljesítése
Tantárgyteljesítési követelmény:

 1. a tanórákon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetősége: Az órák tömbösítve tartjuk a félév során, ezért nincs megengedve hiányzás a gyakorlatról!
 2. a félévközi ellenőrzések száma, témaköre, időpontja, pótlás és javítás lehetősége: A gyakrolati jegy függ a félévi teljesítménytől a kiadott feladatok elkészítésének minőségétől.
 3. a teljesítésértékelés (számonkérés) módja: a félév gyakorlati jeggyel végződik.

A tantárgy oktatásának célja:

Megismertetni a hallgatókkal az időjárás előrejelzés módszereit, eljárásait, melynek ismeretében helyesen tudják értékelni a meteorológiai információs rendszert.

A tantárgy rövid tematikája:

Szinoptikus meteorológia kezdetei, története. Megfigyelések és kódok. A Kárpát-medence szinoptikus meteorológiai sajátosságai. Az egyes meteorológiai elemek mezői és azok megjelenítése. A légköri jelenségek nagyságrendi csoportosítása méret, élettartam és energiatartalom alapján. A nyomásmező és a szélmező tulajdonságai. Áramlások szerepe a szinoptikus analízisben. A légkör függőleges szerkezete. A függőleges mozgások szerepe a légköri mozgásjelenségekben, ezek meghatározásának lehetőségei. A mérsékelt szélességek nyomási rendszereinek keletkezése és tulajdonságai. A polárfront-elmélet. Légtömegek, légtömeganalízis. Időjárási frontok fajtái, szerkezetük és időjárás-alakító szerepük. A tropopauza szerkezete és jelentősége. A jet stream szerepe a szinoptikus rendszerekben. Energiaátalakulások, termikus és mechanikus hatások szinoptikus rendszerekben. A szinoptikus analízis eszközei. Prognózis, az egyes meteorológiai elemek előrejelzése. Szinoptikus előrejelzések készítése és a beválás vizsgálata

A tantárgy részletes tematikája:

 

Félév időbeosztása

1. hét

 

2. hét

Az első tömbösítés időpontja: 2013. szeptember 26. csütörtök 10-16 óra M124 terem

3. hét

 

4. hét

 

5. hét

 

6. hét

 

7. hét

 

8. hét

 

9. hét

 

10. hét

 

11. hét

 

12. hét

 

13. hét

 

14. hét

 
 

Letölthető dokumentumok:

 

Ajánlott irodalom

 1. Bodolainé Jakus E.: Magyar szinoptikus meteorológiai kutatások 1955-1995.
  Országos Meteorológiai Szolgálat, Budapest, 1996

 2. Makainé Császár Margit és Tóth Pál: Szinoptikus meteorológia I. Tankönyvkiadó, 1978

 3. Makainé Császár Margit és Tóth Pál: Szinoptikus meteorológia II. Tankönyvkiadó, 1978

 4. Manfred Kurz: Szinoptikus meteorológia. OMSZ Kiadvány, 1986

 5. Tóth P. (szerkesztő): Közös kód a különböző típusú földfelszíni szinoptikus
  állomások megfigyeléseinek jelölésére. Országos Meteorológiai Szolgálat, Budapest, 1981

 

Utoljára frissítve: 2013-09-12.