TGBE1123 Történeti klimatológia I.

A Földtudomány BSc szakos hallgatók számára differenciált szakmai tárgy a meteorológus szakirányon

2+0 3 kredit K-Kollokviummal, azaz vizsgával végződő tantárgy
Órák: Hétfő 14-16 óra M124 terem
Előadó: Dr. habil Szegedi Sándor

A tantárgy oktatásának célja:

A hallgatók megismertetése az éghajlat rövidtávú, történeti korokon belüli változásainak okaival és ezeknek a változásoknak a történelmi folyamatokra gyakorolt hatásával. A társadalom és a természeti környezet átalakulása közötti kapcsolatrendszer vizsgálata klimatológiai aspektusból.

A tantárgy rövid tematikája:

A tantárgy keretében a hallgatók megismerkedhetnek a történeti klimatológiai kutatásban alkalmazott geológiai, archeológiai, történettudományi és meteorológiai módszerekkel, a klímarekonstrukció során felhasználható forrásokkal. Áttekintő jelleggel szó esik az Európa és a Kárpát-medence éghajlatát meghatározó folyamatokról és az ezek következtében beállt fontosabb környezeti változásokról időszámításunk kezdetétől a honfoglalásig terjedő időszakban. Évszázadonkénti bontásban részletes bemutatásra kerül a főbb klímaelemek alakulása és szélsőséges időjárási helyzetek előfordulása az árpád-kortól a XX. századig. Ezzel összefüggésben tárgyalásra kerülnek a természetes növénytakaróban, talajtani viszonyokban és a területhasznosítás módjában a vizsgált periódus során bekövetkezett természetes és antropogén változások is. Végül szó esik a globális felmelegedés eddigi és várható hatásairól a Kárpát-medence vonatkozásában.

A tantárgy részletes tematikája:

 1. hét: Bevezetés.
 2. hét: Az éghajlattörténeti kutatásban felhasználható módszerek, források I: természettudományos, archeológiai módszerek.
 3. hét: Az éghajlattörténeti kutatásban felhasználható módszerek, források II: történeti források és az azok feldolgozására alkalmas módszerek.
 4. hét: Az éghajlat rövid távú ingadozásának lehetséges okai és bizonyítékai.
 5. hét. A földtörténeti időszakok éghajlatának rövid jellemzése
 6. hét. Az ember alkalmazkodása a jégkorszaki környezethez.
 7. hét. Az éghajlat ingadozásai a korai civilizációk időszakában..
 8. hét. Szakmai hét
 9. hét. Az éghajlat változásai Európában a görög-római korban.
 10. hét:  A népvándorlás korának éghajlatromlása.
 11. hét: A középkori optimum éghajlat..
 12. hét: A 14.-15. század éghajlatának jellemzése.
 13. hé: A kis jégkorszak éghajlati viszonyainak jellemzése.hét:
 14. hét: Az éghajlat változásai a 19. századtól napjainkig.
 15. hét: Zárthelyi dolgozat írási lehetőség az előadásokm anyagából
 

Tételsor

 1. Az éghajlattörténeti kutatásban felhasználható módszerek, források I: természettudományos, archeológiai módszerek.
 2. Az éghajlattörténeti kutatásban felhasználható módszerek, források II: történeti források és az azok feldolgozására alkalmas módszerek.
 3. Az éghajlat rövid távú ingadozásának lehetséges okai és bizonyítékai.
 4. A földtörténeti időszakok éghajlatának rövid jellemzése.
 5. Az ember alkalmazkodása a jégkorszaki környezethez.
 6. Az éghajlat ingadozásai a korai civilizációk időszakában.
 7. Az éghajlat változásai Európában a görög-római korban.
 8. A népvándorlás korának éghajlatromlása.
 9. A középkori optimum éghajlat.
 10. A 14.-15. század éghajlatának jellemzése.
 11. A kis jégkorszak éghajlati viszonyainak jellemzése.
 12. Az éghajlat változásai a 19. századtól napjainkig.

 

Ajánlott irodalom

 1. Brázdil, R. – Pfister, C. (eds. 1999): Climate History of the 16th Century, Climatic Change Vol. 43, pp. 169-200.
 2. Duby, G (1954): La revolution egricole médiéval. Revue de Geographie de Lyon pp.361-366.
 3. Lamb, H.H. (1972): Climate: Present, Past and Future - Volume 1: Fundamentals and Climate Now, London
 4. Lamb, H.H. (1982): Climate, History and the Modern World, London
 5. Pfister, Ch. (1994): Bevölkerungsgeschichte und historische Demographie 1500-1800. Enzyklopadie Deutscher Geschichte. Bd. 28. München
 6. Rácz L. (1999): Climate History of Hungary Since 16th Century: Past, Present and Future. Discussion Papers, Pécs 1999. 160p.
 7. Réthly A. 1962: Időjárási események és elemi csapások Magyarországon 1700-ig. Bp.
 8. Réthly A. 1970: Időjárási események és elemi csapások Magyarországon 1701-től 1800-ig. Bp.

 

Utoljára frissítve: 2012-03-07