TGBE1124 Történeti klimatológia II.

A Földtudomány BSc szakos hallgatók számára differenciált szakmai tárgy a meteorológus szakirányon

0+2 2 kredit G-gyakolrati jeggyel végződő tantárgy
Órák: Hétfő 8 óra M124
Előadó: Dr. habil Szegedi Sándor

A tantárgy oktatásának célja:

A gyakorlat a megszerzett általános történeti klimatológiai ismeretek elmélyítését szolgálja, hogy a hallgatók alaposabban megismerjék a történeti klímakutatásban alkalmazott módszereket.

A tantárgy rövid tematikája:

A gyakorlat keretében a résztvevők szeminárium jelleggel irodalmi források feldolgozása alapján tartanak beszámolókat, amit vita és tanári összegzés egészít ki. A forrásfeldolgozás során egy-egy kiválasztott korszak és terület éghajlatának jellemzése, a történeti események és éghajlati folyamatok közti kapcsolatok vizsgálata történik a történeti klíma vizsgálatok során alkalmazott módszerekkel. A gyakorlatot írásbeli számonkérés zárja.

A tantárgy részletes tematikája:

1. hét

A félév tematikájának ismertetése, az előadások sorrendjének eldöntése (jelentkezés, vagy sorszám sorsolás alapján).

2. hét

 

Anyaggyűjtés, konzultációk

3. hét

4. hét

5. hét

6. hét

 

 

Előadások a választott témákból

7. hét

8. hét

9. hét

10. hét

11. hét

12. hét

13. hét

14. hét

Zárthelyi dolgozat a félév anyagából

15. hét

Javítási lehetőség, jegybeírás

 

 

Az előadások választható témái:

 1. A környezettörténeti kutatások kezdetei
 2. Az éghajlattörténeti kutatás forrásai, szárazföldi biológiai források
 3. Az éghajlattörténeti kutatás forrásai, tengeri biológiai források
 4. Az éghajlattörténeti kutatás forrásai, nem biológiai források
 5. Az éghajlat hirtelen ingadozásainak okai
 6. Az éghajlat változásai Japánban
 7. Európa éghajlata a 14. században
 8. Időjárási megfigyelések Cseh-morvaországban és Szlovákiában, az újkorban
 9. Az éghajlat változásai Magyarországon a 16-18. században
 10. Az éghajlat megjelenése a művészetben
 11. Háború és időjárás
 12. Szabadon választott klímatörténeti téma feldolgozása I.
 13. Szabadon választott klímatörténeti téma feldolgozása II.
 14. Szabadon választott klímatörténeti téma feldolgozása III.

Az előadások választható témái:

 1. A környezettörténeti kutatások kezdetei
 2. Az éghajlattörténeti kutatás forrásai, szárazföldi biológiai források
 3. Az éghajlattörténeti kutatás forrásai, tengeri biológiai források
 4. Az éghajlattörténeti kutatás forrásai, nem biológiai források
 5. Az éghajlat hirtelen ingadozásainak okai
 6. Az éghajlat változásai Japánban
 7. Európa éghajlata a 14. században
 8. Időjárási megfigyelések Cseh-morvaországban és Szlovákiában, az újkorban
 9. Az éghajlat változásai Magyarországon a 16-18. században
 10. Az éghajlat megjelenése a művészetben
 11. Háború és időjárás
 12. Szabadon választott klímatörténeti téma feldolgozása I.
 13. Szabadon választott klímatörténeti téma feldolgozása II.
 14. Szabadon választott klímatörténeti téma feldolgozása III.

Ajánlott irodalom

 1. Brázdil, R. – Pfister, C. (eds. 1999): Climate History of the 16th Century, Climatic Change Vol. 43, pp. 169-200.
 2. Duby, G (1954): La revolution egricole médiéval. Revue de Geographie de Lyon pp.361-366.
 3. Lamb, H.H. (1972): Climate: Present, Past and Future - Volume 1: Fundamentals and Climate Now, London
 4. Lamb, H.H. (1982): Climate, History and the Modern World, London
 5. Pfister, Ch. (1994): Bevölkerungsgeschichte und historische Demographie 1500-1800. Enzyklopadie Deutscher Geschichte. Bd. 28. München
 6. Rácz L. (1999): Climate History of Hungary Since 16th Century: Past, Present and Future. Discussion Papers, Pécs 1999. 160p.
 7. Réthly A. 1962: Időjárási események és elemi csapások Magyarországon 1700-ig. Bp.
 8. Réthly A. 1970: Időjárási események és elemi csapások Magyarországon 1701-től 1800-ig. Bp.

 

Utoljára frissítve: 2015-09-15