Környezettan BSc Meteorológiai Tanszék órái 2006. szeptembertől

Modulcsoport Tárgy Számonkérés Kredit
Szakmai törzsanyag Légkörtan K 4
III. Differenciált szakmai ismeretek tárgyai - Monitorozó Meteorológiai műszerek G 2
Környezetklimatológia K 3

III. Differenciált szakmai anyag - Szakirány nélkül
Meteorológiai műszerek G 3
Környezetklimatológia K 3

 

Utoljára frissítve: 2008.09.16.