MEGHÍVÓ

Az MTA Debreceni Területi BizottságánakKörnyezettudományi Szakbizottsága,a Magyar Szélenergia Társaság

és a Debreceni Egyetem Meteorológiai Tanszéke

A MEGÚJULÓ ENERGIÁKKUTATÁSA ÉS HASZNOSÍTÁSA

AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓBAN

címmel munkaértekezletet rendez a
Magyar Tudomány Napjához
kapcsolódóan.

A munkaértekezlet időpontja

2003. november 24, 9 óra,

helyszíne pedig az

MTA Debreceni Területi Bizottságának (DAB) székháza
(Debrecen, Thomas Mann u. 49 sz.).

A munkaértekezletre tisztelettel meghívjuk.

Megnyitó    
Délelőtti szekció   Délutáni szekció
Geotermikus és vízenergia Szélenergia  
Biomassza Napenergia  
    A megújuló energiatermelés társadalmi vonatkozásai

 

Képek a konferenciáról

9.00: Megnyitó

Dr. Dévai György elnök, DAB Környezettudományi Szakbizottság

Dr. Tóth Péter elnök, Magyar Szélenergia Társaság

Dr. Tar Károly tanszékvezető, DE Meteorológiai Tanszék

Délelőtti szekció

Elnök: Dr. Szabó József

Geotermikus és vízenergia

9.15-9.30: Göőz Lajos: Geotermikus, hőbányászati lehetőségek realitása Észak-kelet Magyarországon.

9.30-9.45: Kozák Miklós – Mikó Lajos: Geotermikus potenciál.

9.45-10.00: Hajdú György: A hőszivattyú - energia földből, vízből, levegőből.

10.00-10.15: Lakatos Károly: A vízenergia észak-alföldi hasznosítása a múltban és a jövőben.

Biomassza

10.15-10.30: Marosvölgyi Béla: Agroerdészeti technológiák alkalmazási lehetőségei a zöldáram-termelés alapanyagbázisának növelésében.

10.30-10.45: Juhász György: Nyesedékek energetikai potenciálja Debrecen agglomerációjában.

10.45-11.00: Szünet.

11.00-11.15: Szabó Attila: Faipari, erdészeti és mezőgazdasági szárazanyag hulladék energetikai célú hasznosításának gazdaságos rendszere.

11.15-11.30: Barta István: A biomassza energetikai célú hasznosítására alkalmas technológiák, a biogáztermelés gyakorlati tapasztalatai.

11.30-11.45: Parragh Dénes: Hulladékok energetikai hasznosítása és a légszennyezés kérdése.

11.45-12.00: Kalmár Imre – Kalmárné Vass E. – Szabó E.: A sertéshígtrágya mint megújuló energiaforrás.

12.00-12.15: Bai Attila: A biomassza eredetű hajtóanyag-előállítás helyzete a régióban.

12.15-12.30: Farkas Ferenc: A biodiesel alkalmazásának főbb összefüggései.

12.30-13.30: Szünet.

Délutáni szekció

Elnök: Dr. Szász Gábor

Szélenergia

13.30-13.45: Tóth Tamás: A szél- és napenergia hasznosításának klimatikus adottságai az Alföldön.

13.45-14.00: Kircsi Andrea: Szélsebesség adatok területi extrapolációja – lehetőségek és nehézségek.

14.00-14.15: Tar Károly: A szélenergia néhány statisztikai paraméterének tér- és időbeli változása Magyarországon.

14.15-14.30: Orosz Miklós: Szélerőgépek hasznosítása a vízgazdálkodásban.

Napenergia

14.30-14.45: Patay István: Optikai energiakoncentráció napkollektoroknál.

14.45-15.00: Csiha András: Napenergia-hasznosítás: elmélet és gyakorlat.

15.00-15.15: Szünet

 

15.15-15.30: Szabó László: Napkollektoros rendszerek és alkalmazásuk.

15.30-15.45: Zavaczki Andrea: 100 kW-nál kisebb szélenergia és napenergia hasznosító rendszerek.

A megújuló energiatermelés társadalmi vonatkozásai

15.45-16.00: Vágvölgyi Sándor – Szesztai György: A megújuló energiák mezőgazdasági hasznosításának perspektívái.

16.00-16.15: Karácsonyi Zoltán: A megújuló energiatermelés környezeti hatásai.

16.15-16.30: Grasselli Gábor: Megújuló energiák előállításának foglalkoztatás növelő hatása.

16.30-16.45: Ekéné Zamárdi Ilona: A megújuló energiaforrások jelenlegi és várható hatásai az Észak-Alföldön.

16.45-17.00: Baros Zoltán: A megújuló energiaforrások hasznosításának társadalmi vonatkozásai az Alföldön.

17.00: Zárszó.